Peaceful valley

Friends can be lovers 5 (5)

Impilo iyisimanga ngampela uyazi. Ike ibe nzima uma ithandile kodwa futhi uma isimnandi kuvele kube mnandi uze ukhohlwe okuningi impela. Cha, angiqonde kushumayela, ngicabanga ezinye izimanga esengike ngazigila emhlabeni, engithi uma ngizicabanga ngivele ngishaye izandla…