Ntokzing

Inqibamasondo 4 (2)

Kusematshane lana sezihambile izintombi ebezilethe inqiba masondo yami zisuka kwamthethwa.kusele uzalo nomakhelwane.udadewuthu ozalwa umamncane uhamba nomngani wakhe siyabushisa utshwala ay ukudlala .uphele ubhavu wokuqala bawe abantu bahanjiswe kuze kusale usisi Zodwa no friend wakhe uGugu…

Wangbhebhisa umlami wami 4.2 (5)

Nginyanye uklala ekhweni unkoskazi wase engicelela ikamelo kusisi wakhe oyi trafic cop imyeni wakhe usebenza eCA .ntathakusa Anqonqoze uMlami wami ekamelweni englele kulo.ngingabuzi ukuthi ubani vele ngfihle ikhanda emzini wakhe .mangvula uye ubhince ithawula elide…