nkosinkashe3@gmail.com

Indlala emshadweni 1 (2)

Ngiyazisola ngokushada ngoba ngiyafa ngendlala yocansi ngithanda ukukhotha ingquza manje umfazi akakuthandi ukuthi ngimkhothe ngiyithola kanye noma kabili ngenyanga ingquza ngicela umama noma usisi ofuna sitshontshane ngeke ngikuchithele umuzi wakho sihlele sidibane ngikuvule amalebe ngolimi…

Indlala emshadweni 4.5 (2)

Ngiyindoda ngihlala egoli ngithanda isex Kakhulu ngithanda nokukhotha ingquza Kakhulu manje umuntu engihlala laye kayithandi isex ngicela umama ofuna ukungi hosta ngize ngizomvula amalebe ngolimi ngimkhothe ingquza ngimumuze ubhontshisi ngimbhebhe kubemnandi around jozi email me…

Indlala emshadweni 2 (1)

Mina ngiyafa ngendlala umfazi engihlala naye akayithandi isex manje ngilana ngidinga umama noma usisi ozifunela umthondo serious ngingaza kwakho ma ukhululekile ngizoku vula amalebe ngolimi ngikukhothe strong ingquza ngikumumuze ubhontshisi strong nqeda ngikuxhume umthondo oqatha…