LoveBigAss

Tom Boy 2

Ngiphaphame kumnyama futhi kuthule kanti ngigcine siphuza, kukhala neradio. Ngivuke ngiqonde kugesi, qhafa ?, sibathathu kanti lana mbhedeni. Tom, Mdu nami, vele nendlu eyami. Ngibone ngathi balele ngampela, ngithule ngoba khathele ngafun kuzama lutho. Ngiyezwa…

Tom Boy

Slowly mf2, ngajahi, ngingaSlowly kanjan ngintshontsha “uthini ngampela lomuntu”. Ukake ukhwashu umuntu wakho alingeni kahle ipipi ngoba iblukwe unqabile ukulikhumula. Sisemjondolo kamakhelwane, sihlanganisele tshwala namathekeni angasekhaya. Manje basaphumile abanye kwasala mina noTom Boy, ngimane ngamqala…

Lalekake Pt 2

“Hi LoveBigAss, My name is Portia. Thanx, that’s sweet. You can get to know me…” Ibuye ibhalwe kanjalo ncwadi, uthe engiqhweba ukuthi ngiyithathe. Kwangathi kudlula ingilosi, kwathula cwaka kwi-coach. Sifike Temple stimela sehle sow2, siqale…

Lalelake

Kusekuseni esitimeleni esisuka Kwamashu siya Mlazi, ngilibangise emsebenzini. Ngivame kugibela esa 6:50 Kwamashu Station, ngehle eTemple lapho tohoza khona. Sihambe isitimela sithanda ukugcwala, ngikulama coach athi awabe ngasekugcineni ngibalekela abantu abavame kuqala nkonzo. Ngihlale mhlambe…

Emampondweni

Ngiwelile kuyiWknd nemali ikhona inhliziyo vulekile nje ngineme Ngiyafika friday late, ngiyabingelela bonke egcekeni ngifone ngibike ihambo oluhle Kwamashu. Ngiqende shone ngadini ngiye mathuneni ngiyibingelela. Ngibuyele ndlini sixoxe kube njeya kubel8 kulalwe. Sivuke silungise kuwumgqibelo,…

Umakamngani

Angeke nginabe kakhulu ngokuthi sifike kanjan lana, kodwa bekuyiphati kaMakamngani. Ngilele khona ngoba ngisale ngisiza ngoku-clean-a. Nglele kwi-extra room, mngani lele kweyakhe. Ngivuke eyintatha phiswe ukuchama, angiqali ukuvuka, lale phuzile mhlambe kwesithathu manje. “Mxim fuck…

Mali yam engaka

Ngidakwe umholo, ingene yaphindaphinda inyanga yam yokuzalwa. Sengivamile vele kuziyela town ngizithengele zinqa ngidle ngibuye sengivale mlomo. Aike ngilibangise ePoint, ngehla njalo ngoWest. Ngizishayela ngonyawo, angijahile ngiwayekile ama-tax. Ngiyothenga and ngihamba ngicabanga ukuthi ngithathe nhloboni…

Yamanzi teh anda ukuqhanyelwa

Angidlali yin ntombi kamakhelwane, ngizwile mjitha wayo baxabene ngathi unkabi yajola. Khismus abantu badakiwe kuhle nezingane zigcwele mgwaqo kuyaphithizela endaweni. “LoveBigAss” kusho yena, beka Aunti wakhe bephuza. Ngivume (ngiyangabaza, angibon kahle kuqala nokubamnyama. “Ye ebo”….

Nehlisa isithunzi sabantu besilisa.

Ngiqale ngokuzithoba nangenjabulo, nginibingelele bantu besifazane. Ngithi angikuveze ukukuthokozela kwam/kwethu njengabantu besilisa. Kuyawunyusa umzwa wokuqhanyelwa kanye namathuba okuthi, ngithi ngiyindoda yakwabo ephelele ngashodi ngalutho ngizithole sengicelwa ngasese, kwesikhashana ukujabulisa othize wesifazane othe wazizwa enwaywa ubhontshisi….