Juicydoll12@gmail.com

Igolo elinganeli

Indaba yami kanje Kade ngaqala ngibhejwa abantu abehlukene kodwa anganeli. Kule mpelasonto ngithunyelwe umyalezo umfana owake wangibhebha kudla. Sahlela sahlangana ngolwesihlanu. Wathi ngibona wabe engiphosa embhedeni wangibhebha ethi “vula lonke leligolo sifebe” hhawu ngamvulela kwaze…

Juicydoll

Kusukela ngimncane about 12 yrs ngiqala ukubhejwa. Sengimdala manje in my 50s kodwa ngsafisa ukuthola amadoda anemithondo emide emikhulu maybe abe u 10 or more angivalele I weekend yonke ashintshane ngami angbhebhe sakungidlwengula ngendlela e…

Juicydoll12@gmail.com

Ngithi angidlulise ukubonga kulabafana abancane abasibhebhayo e Durban. Kusho ukuthi ngathola omunye umfana sahlela sahlangana hhaybo mncane kusho kunezingane zami ngavele ngaphelelwa amandla. Ngasale sengilala naye ngoba kwase ku late. Uma ngithi ngiyamthinta?Maye ubaba yini…