inkomo_admin

Admin of inkomo.online

Incwadi?ebhalwe✍️iPipi?ifundeka kanje?

Dear Momozi Ngenxa yesimo engisebenza ngaphansi kwaso bengicela ukukhushulelwa umholo kunzima ukusebenza laphaya1.Ngisebenza endaweni emnyama2.Akungenimoya3.Imanzi iyashelela4.Ingcolile5.Iyanukaakwenzeki ngiphume ngingaphalazanga6.Ishisa ngokungabekezelekiokufakazela lokho ngingena nginamdlandlangiqinilekodwa ngiphuma sengibhocobeleSo unzima lomsebenzi yingakho bengicelai increase emholweni wamiYimina ozithobayo uMapipana Impendulo!! Dear…

Ushintsho ku Inkomo.online

Sanibona balandeli ba inkomo blog. Ngithemba ukuthi ushintsho olwenziwe kwi-website nizolithokozela. Indlela entsha yoku thumela izindaba Izindaba senizokwazi ukuzithumela ngoku sebenzisa leli khasi.Abalandeli ababhalisile kuphela abazokwazi ukusebenzisa lelikhasi lokuthumela izindaba. Uma ufisa ukubhalisa ungabhalisa lapha.Izindaba…

??Angim’deli

Sihlale sibhebhana njalo nesoka lami, kodwa cha lowa mlisa mina ANGIM’DELI.Uyafika ke izolo kusihlwa ngimenzele ukudla adle. Ngibeke amanzi ageze, lapho akusavumi noma ngilinde aqede ukugeza. Ugeza nje sengilokhe ngibuka kancane phela uwuphethe umthondo uQwabe….

Ikhohlisana ihlomile part 3

Impela izinto zimane ukwenzeka. Phela angisandile kakhulu emzini woTholakele benoSifiso. USifiso mayebuza ngivele ngikhale ngomsebenzi omningi. Phela uTholakele wavele wenza sengathi akwenzekanga lutho phakathi kwethu. Kuleweekend, ungimemile, ngiyazi uSifiso uhambe “ngomsebenzi” useKapa. Naye lombhemu uthanda…