Durban4Mama

Dear koMama

Ngiyabingelela, Kubi abekho abantu esibafuna njengamanje okudlula oMama. Ikakhulukazi laba aba between 40 to 60 years. Ave nifuneka ukube niyazi, kodwa vele seniyazi manje. Ngixolisa kwabangaphansi kuka 40. Asinandaba ukuthi uyisilenda or sdudla. Thina sifuna…