Cya

Uskwiza~8

Ayikho into edayisana njenge pipi. Ngaqhanyelwa ehlika nje emotweni. Monday, loMama wala endlini ubuye nodadewabo uPhindile emakhaya, sisodwa vele kulamaholide izingane zisemakhaya zonke. Uskwiza uzele ukuzothenga izinto zokuyongena emqashweni since ethole umsebenzi emayini. Tuesday bavuke…

Uskwiza~7

Woo heeee, ngoba umnandi umantshontshelana we bakithi kodwa futhi uyingozi ngoba kugcina kukhona ongasakwazi ukufihla. UPhindile, namanje sisadlana naye ikakhulu njengoba nobaba wezingane esahamba eThekwini wayo sebenza eKapa, usehlezi nje engbuza ukuthi nginaso nini iskhathi…

Uskwiza~6

Yaze yanzima imini umuntu eqhanyelwe kuyisonto, ngizama ngandlela zonke ukugwema ukuzibona sesisodwa, ngyambona naye uyabitoza ukuhala. Kwathi kusa Monday ngangivele phansi kwengubo ngibabuka kancane ngeso ngilalele ubugungqugungqu kushayiswana ngezifuba abantu belungiselela ukuhamba, ngyalizwa ipipi selala…

Uskwiza ~5

…… (whatsapp reply) “Mmmm, kodwa ungenzani ekseni kanje, yamane yaswakama inkomo, ngabe ngyakuvezela ke yona manje sibaningi la ekamereni ?”. Ngifunde ngidelete bese ngiqhubeka nokuthamela ilanga, ngizwe kuvuleka iscabha ekhishini nginganaki, ngizwe ngomuntu esehlala la…

Uskwiza ~4

Kube ukungena nje emibhedeni ngithi ukumthinta thinta umfazi ngfuna ukubona imood, phela yey sithwele kanzima singamadoda singayixoxi lendaba, umuntu uma ekewashada wazala izingane emshadweni uyashintsha bo, akhohlwe ukuthi into eyamuletha kulomuzi ipipi. Yey niaysiqhenyela bo…

Skwiza~3

Ngsele emotweni ngiyabalisa ukuthi uzothi yini le eyisikofu ezinqeni, lapho uvalo lungibonisa ukuthi umzimba uyakwazi ukuba manzi te unganethile. Nebala wangena eyishodi endlini ekhala ngomchamo wabadlula bethetha bonke endlini ngokuthi ubambezela umcimbi bangayinaka yonke le…

Telegram + snapchat = disaster

Ngibingele bathameli bezindaba ezimnandi zepipi nenkomo. Le iyiqiniso nakuyo ngzoligodla igama lomlingiswa ngoba kungenzeka ukuthi sinaye la kulezindaba esifunda la ezimnandi. Ey ngoba ukuganga asoze kwayekeka, kuke kwanedumela lokuthi uwhtsapp ufuna ukweba imininingwane yethu esiwusebenzisayo,…

Uskwiza~2

Uma sifika ke ekhaya nempahla ebesithunywe yona, hay sike impela ubutatata la kuyaphekwa ipap nochakalaka namasalad akekho onake omunye, aphumule uPhindile eqhasha emotweni ejahe etoilet, uyochama akhiphe nale tissue esenkomeni asule nokuqhanyelwa phela besihamba sipotozana…

Uskwiza~1

Lendaba iyiqiniso, ngako ngzolishintsha igama likaskwiza wami ukuvikela isthunzi sakhe. 2018 August, la ngacishe ngaphelelwa khona umuzi wami ngenxa yokuhlala nje. Emzini wami nghlala noskwiza wami udade kaNkosikazi, kudala saqala ukuhlala naye since sashada, uzihlalela…

Ooooh yes uJ-1

Sathi sesibuyele eThekwini icast yonke, kwazise namapoint ngiwacoshile ngokusheyelela icast yonke sisuka ePMB to eThekwini khona ngingenazincwadi… Saya kurehearsal yethu yokuqala eStable theater singena ntambama sizophuma ekseni. Mina sengizihlalela no dadewethu omdala eNewlands. Uma siphuma…