Chubbyhun

Holiday Treats (Inganekwane)

Ngingowesifazane ngina 27 ngimuhle ngiyisibutubutu esimi kahle ngizisebenzela kahle futhi. Sihlala ku open plan office la emsebenzini, umphathi wethu kuphela one enclosed office, yena ke ungubhuti oseqala ukuqina maybe 38years kodwa he is well built…

Looking for experience…

Ngingowesifazane ona 35 years, nginomzimba okahle size 36-38 ngimuhle ngi clean ngiyazithanda, ngicela ubhuti ozithandayo obukekayo onuka kahle esingasizana naye sijabulisane siphinde si explore izinto esifisayo ukuzenza but sisaba ukuba judged kuma relationships. Ubhuti prefebly…