323

Wangikhwela Emini ka Bh

Shwele ngilesi yobufebe engabe ungilahlelani na. Lawo amazwi akhulunywa owesifazane emveni kokuchanyiswa kathathu kumzuliswano wokuqala. Empeleni nje siyafa ukuqhanyelwa kuleskhathi samanje mhlampe nokudla esikudlayo kunomthelela. Namahlanje bengiqhanyelwe ngifa ngishaywa amahloni okuthi mhlampe kjona ongibonayo. Sengivele…