Ubuphofu bangilahla esendeni

Kona nginako ukuzisola!
Nginawo unembeza, kepha unembeza nokuzisola akukaze kungiphakele yingakho ngila sengikhona namhanje.
Ngilinde uNobhala we Region ofakana kwaDbn Metro, ngomyalelwe ngomunye umntwana naye osangena khona. Nga Applya ngashoda ngama assessment ngehluleka ukugijima kwazise ngiyphiwe into yokuhlala. Omunye ubhut osebenza kaMetro wangbuka wangdagukela ngangshoda ngoba ngadika 11seconds emuva kweskhathi ekwakumele ngike
Ngaso kwaba ukufeyila kwami konke okunye sengikuphasile wanginika inumber sahlangana naye eMcDonalds osePtn, bafika behamba bebabili bephethe amagama amawards ngama wards wase engincengela kubhuti owathi unguoNobhala weregion.
Nobhala wathi ukhathele ucela ngimfonele sizobuye sixoxe ngabhala phansi igama lami nemininingwane yami. Kthe ngabo 6 ntambama wafona nge private number. Nebala sakhuluma naye wangananaza wangitshela straight ukuth uma ngfuna ukungena kuzomele angethule kwabaqashayo as intombi yakhe or usis wakhe. Uma ezoth ungu sisi kmele ngshaye phansi uR30 000 wokugwazela abazongifaka(abaqashayo). Ngath kungcono athi ngyinrombi yakhe, wath kulungile kungcono sihlangane same ndawo ekseni ngo 10. Sahlangana eMcDonalds wangananaza wangitshela kuzomele ngvume ukuba angibhebhe ukuze ngingadlali abantu,kwazise yena uyasatshwa kakhulu. Nami ngavuna nje kalula, akubanga nzima ukunqaba ngoba
ngabheka ngabheka ukuth indoda kade ngaygcina, futh lo uzoshaya u2min kuphele. Angvele nficimeze kuzodlula, Wayephethe ishake eliku ezshayela yona nje neskhwanyana esincane wakhipha inyavunyavu yemali khona saphjma sahamba, sangena emotweni sayshaya yabheka eLodge eseWestville ngamangazwa isasasa ayenalo edriver eloku engphulula amathanga, engikopa nami ngaze ngaqhanyelwa. Wath angikhumule ipenty khona asadriver ngalkhumula wath angimvezele isibumbu sami ngasiveza nginamahloni. Yangena kwelinye ikhosombe le lodge kwafika usisi ezosinika ukhiye wapaka saphuma saqonda endlini. Ngamangazwa ukuthi zbekwa nje waseqhanyelwe efa iblukwe lase liqumbile liloku libhakuza ngahleka ngedwa ngajabula ngangbona umcimbi uzosheshe uphele la, kant angbuzanga elangeni.
Kwaba ikungena endlini ngisathi ngsaqalaza wangeyabula ngesandla wanginqaka ngovuthayo ukiss lapho izandla zidlalisa amathang, labuya igiya lokuqhanyelwa. Lapho naye uyangikhumula nami sengimfuna phakath wangfukula wangbeka ku bar fridge ngezwa ngento ihlala eduze kwami eskhwameni sakhe wadonsa ama condom wasala eqimbile ngenhla mina sengisele ngo bra kuphela. Uloku engidida ngokiss nomunywe egolo ngiyezwa manje sengizo….thu thu thunda ngasho ngathunda ngezwa kuduma ifridge amehlo ngwavalile ngisathi ngilalela loyomuzwa angazi iblukwe lehla nini kanjani ngathi ngisath ngvala amathanga wawavula engineers intamo. La kuhanjwa nami sengivumela konke akwenza kumina, ngabona ikhanda lishona livumbuka kubhontshis wami owase uvuvukele ukuqhanyelwa yawubhala lenja yey, yawubhala ngolimi ngazthola sengichama!
Ngazizwa ngphelelwa ngamandla ngath ngith ngbeka umlenze phansi wakamfuna owodwa wawbeka engalweni wakhala phakathi umthondo, ngethuka ngath ngidonsa umoya yangilinda yangincela intamo ngavumela eyeykwenza vele ngmanzi ngphelile. Yashova kabili kathathu yalikhipha yahlikihla ubhontshisi ngalo, nalo likhulu ipipi lale ndoda kodwa liyabekezeleka. Sekuthi angikhale ubumnandi ngyaqala ukudliwa kamnandi kanje, lapho aykachami sisaqala nje. Yashova yashova ngath sengizwa seyafudumala sengbheke ekhoneni ngyochama ngayizwa ishintsha ikhuphula ispeed nami ngakhuphuka ngayhlangabeza angazi kwenzakalani kwavele kwaba mnyama emehlo ngezwa sekuxhaxhaza nje inkomo yami ichama …..ngkhumbula sengishayeka phansi wangincenga wangvusa wangbeka embhedeni. Ngth e nhsath ukuphumula kancane ngath ngsalele ngezwa ngalo selkhala???? yangphinda yangidla, yangidla yangiphendula yangbhekisa le kwazise iwuphiwe umthondo. Yawthumela ngawuzwa kujabula isibelotho indlela engibhebhe ngayo. Yachama ngthe ngsathi ngyochama ngath ngiflush itoilet yabe seyila yath angiyncele umthondo, ngawuncela ngawumunca yaze yachama. Yathi iround yokugcina ifuna ukungidla umdidi, angikaze ngidliwe umdidi, ngizokwenzanjn??????????????
Ngancenga ngath okungcono angangemza noma yini kodwa Hai umdidi! Yahleka yanginika amaphepha yafuna ama signature ami, ngaynika. Yath angigeze ngangeza nayo yageza, ngthe sengith syahamba yacela ngiyiphinde nge BJ nebala ngayphinda sase syahamba.
Kudlule 2weeks ngezwa ngecall kwathiwa angifike ngiyoqala itraining.
Kodwa ubuphofu obangilahla esendeni Hai ngoba ngithanda isende.

5 Comments

 • Evening, Yazi kunalabo sisi abade ngikwethambo abandoned figure ngezinqa ezinkulu abahle amabele agcwele isifuba ave ngibathanda ngenkulu inhlonipho, I am clean matured guy. Let’s chat more on 0737369797.uma ungulowo sisi onalawo ma charastics lana engiwashilo

  Reply
 • Akuqali ngawe n akugcini ngawe cc ngyadliwana langaphandl 0713949315 ofuna ukudliwa around dbn

  Reply
 • Ngicela intokazi esingaba abangani for benefits ngokuhlala ngisemtuba my whatsapp number 0631192920

  Reply
 • Ngicela cc nom umama ongenanking nokudliwa strng ngikhon min around durbn singadlana weekend yonk ayikho nking ngihlal ngedwa 0613207877

  Reply
 • Yazi ngihlale ngiyizwa lento ukuthi bayadliwa nakwaMasipala before baqashwe bengingazi ukuthi kanti kuyiqiniso

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *