Igolo elinganeli

Indaba yami kanje Kade ngaqala ngibhejwa abantu abehlukene kodwa anganeli. Kule mpelasonto ngithunyelwe umyalezo umfana owake wangibhebha kudla. Sahlela sahlangana ngolwesihlanu.
Wathi ngibona wabe engiphosa embhedeni wangibhebha ethi “vula lonke leligolo sifebe” hhawu ngamvulela kwaze kwasa hlambe wangibhebha 6 long rounds. Engichamela lapho ngimdala kuyena ngeminyaka engaphezu kuka15. Salala seku qala ukusala ngabo 4 ekuseni ngilizwa ukuthi liyaxega igolo. Wavuka wahamba. Wathi esuka ngabe ngithola umyalezo osuka omunye ethi uyangikhumbula.
Hhawu ngaqonda khona ngangabe ngsaya endlini ngamfica eqhanyelwe efa ngangena e toilet ngasula kahle igolo ngamkhumula I panty. Ngabuyela kuyena wabe engikopa elivula igolo. Akuphe Langa sikhathi wabe esewufaka umthondo wakhe oqinile omude wayelokhu ekhale njalo ngobumnandi begolo lami. Angazi yena wachama kangaka wabonga salala. Ngize ngabuya namhlanje endlini. Lapho ngiwumama omdala osedlulile kusho ku 50 kodwa hhayi igolo ngyalivula boh. Sengifisa ukuthola a bazongvalela bashintshane ngami I weekend yonke noma angaba bangaki bangihlalise nqunu ofuna ukubhebha nje avule imilenze awubhusheke kube abantu a banemithondo emikhulu futhi aba rough uma be bhebhana angenze isifebe sabo e sizoba isigqila sabo socansi hlambe ngiyokwanela angsayazi lento. Ngise dbn ngokuhlala

20 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *