Mzala akusayekeki

Mina ngiyintombazane ena 21 umzala wami una 28. Ngivakashileke ekhaya kwaMzala sihlelike sonke nabanye omzala bamantombazane abawu 3 uyena yedwa indoda. Siqale sihlebe sithi “Uyalibona kodwa iblukwe laMzala. Ngathi uyiphethe nje.” athi omunye “Yingakho zingapheli intombi lapha endlini yakhe” sizihlekele nje. Kanti mina ngiyahala ngampela. Kuhlalwe kuphuzwe. Badakwe abantu bafune ukuyolala abanye bayajola kumaphone. Kusale mina noMzala eLounge. Aphume ayochama phandle. Uma ethi uyabuya nje sihlangane ekhishini ngimutshele “Mzala ngathi ziyajabula nje intombi zakho” aphendule “Ngani manje mzala”, ngithi “Ay iblukwe lakho Mzala. Akusho mina”, aphendule “Mzala uyafuna ukulithinta?”, ebe esondela umzala ngivele ngibemanzi same time. Kushise endlini. Sengimile frozen abambe isandla sami angithintise lona. Jesus ngavele ngaconsa namathe. Ngithi “Mzala ngeke uyangilinga”, asuke umzala ayozihlalela phansi. Siqhubeke siphuze. Ngivele ngimuWhatsapp ngithi “Mzala isimanzi” aphendule “Selingavele lizingenele nje” awu jesus umzala ufuna ukungibhebha phela indlela akhuluma ngayo. Nami futhi ngiyafuna ukulizwa futhi ngizibonele. Bathi abanye sebeyolala bona. Namike akusacabangeki. Kungene imessage “Mzala ngisaphuma ngemoto ngeke ngilale early kanje” ngiphendule “Mzala nami angilali asambe” sithe singena nje emotweni umzala angibuke emehlweni avele aqaqe iblukwe, wema ngivele ngibone ukuthi zizokhala kahle kahle. Ngithe ngisacabanga lokho lavele laphuma licwebezela nekhinqi. Wazithulela nje umzala wangibuka. Ngavele ngahluleka ukuzibamba. Sengilifuna emlomeni wami. Pho ngiyayithanda yini blowjob. Ngezwa umzala ekhala “Aaahhh oh yes, vele uzizwele wena mzala” aibo likhulu kamunandi lelipipi ngendlela eliqine ngayo nkosi! Ngalisucker. Ngalimunca. Umzala angibambe ikhande angibhebhe ngalo. Ngivele ngisangane. “Mzala ngeke sengilifuna ukulizwa phakathi” alalise isihlalo. Livele lime mpo liqonde. Athi “Woza uzohlala la mzala” ngathi ngiyahlala ngiyalifaka ngalizwa livula indlela. Ngakhala “Ooooohhhhh Mzala likhulu ngampela” akasakhulumi umzala useyafenda manje. Wangibamba izinqa wangibhebha efenda kamunandi “Ooooohhh Aaaaahhh oh aaaaahhh oooohh” ngikhala sengibanga nomsindo ngachama into engikakaze ngiyibone. Lapho ngithi “Yiiihhhiii” akusakhaleki. Nomzala ngiyamuzwa akasayeki ukufenda usezochama. Ngivele ngithi “Mana mzala yoooohhh mana yoooohh” axakeke. Ngisuke kulo. Ngithathe itissue ngilisule. Ngingene ngomlomo ngimubuke emehlweni besengithi “Usungachamake manje” . Ngali sucker kakhulu ngamubona ehlanya. Ekhala ebhonga “hhhaaas mzala yes ngiyachama” wangichamela emlomeni umzala kwamunandi……… Iyaqhubeka

2 Comments

 • Hellow, In this Room
  I am a clean decent guy who has this fantasy of sucking a Slender clean women with Huge saggy breast full of stretch marks( ave ngiwahalela ngiwancele ngapha ulumi uphakathi enkomeni)
  Be independent No money involved be Around Joburg, Norwood, Braamfontain,
  You are also allowed if you are anywhere in SA : 0686804075.. just say Hi Saggy man
  Also BBW with Saggy breast are welcomed

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *