Zuzuh p2

Sashaya iskhathi sokuthi ngingene kwelami iroom engangizolala kulo hhayi umikazi wendlu angabi nankinga ukuthi lobhuti angene la ngizolala khona ngoba ngangikhale ngobuthongo obungafiki

Sathi masifika embhedeni saxoxa xoxa okungatheni ngezwa igolo lami lifequza ngathi ngizama ukulibamba ngokuhlanganisa amathanga kwangathi ngiyalibanga, kwangathi lomlisa uyabona ukuthi khona okungihluphayo ,wangibeka isandla emathangeni wenyuka naso kancane waze wayofaka umunywe eceleni kwepheni waqonda gqo eGolo lami eliqhanyelwe ngezwa kubamnandi ngendlela engingayazi ngavula amathanga wazenzela umuntu weslisa,?? wangifaka umthondo wakhe ngawaumumatha ngenkomozi yami ejabule wangidla umfowabantu ,wangidla waze wangigibeza phezu kwakhe ,isbumbu sami sathandela umthondo wakhe kamnandi ngachama ngaphindelela,ngimchamela I condom ingekho , hhayi ngiyayivuma leyandoda iyakwazi ukujabulisa umfana,,,, ngicela ningixolele ngisazikopa imanzi manje inkomo yami uma useMpangeni wttp me 0714144654 ubusuku bonke R700

4 Comments

  • Ubhuti wase goli wamnika skoon ubsuku bonke mahhala, kodwa abase mpangeni uzobadayisela ?? Ngoba bona boneni kangako oe ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *