Senamile – Inganekwane III

Hello huns..
So by now me and Senamile are tight friends. Lemme introduce you to Senamile, she is 34years old and originally from Dingindoda(a squarter camp in Witbank) she has worked hard to get the life she lives. She often jokes and say akunanto ekuthiwa inhlahla emhlabeni, kumele uzifundise to align your dreams and do whatever it takes to achieve all you desire….njengoba ngishilo she is beautiful she oozes confidence and class, and she is always oh so polite. She’s taught me a lot of things, she fucked me over and over again and I can secretly say I think I am even starting to fall in love with her, she has a way of making me crave her, and beg her to fuck me. She’s made me do unimaginable things, lol like this one time she gave me a quickie in a restaurant, so besihlezi at Mugg&bean at a conner (those who are familiar with mugg&bean would know that conners have couches) so we were working on a work presentation, and while waiting for our food to arrive she brings her laptop closer and pretended to be showing me something on her screen and the next thing she’s digging into my panties daring me to moan out loud, she fingered me so well I ngachama in no time and then she licked her fingers and carried on like nothing happened.
I am busy girl now, I hardly ever have time for anything else, my boyfriend even dumped me ngoba angisastholi iskhathi sakhe, If I am not out licking & sucking bossbae’s big dick, ngi busy enjoying being Senamile’s little slut, and I love this life, ingenza ngizizwe alive and somewhat powerful. Kwenzeke ke u Senamile athi ku mnumzane lets all get together for supper , avume umnuzana and suggest we order in sihlale kwakhe. Ay lifike ilanga leli elihleliwe its a warm afternoon nje so ngizigqokele a sleeveless maxi dress ene thigh high slit, tie my hair up and do very minimal makeup, ngi request i uber .ingithathe ingibeke khona ke . Mangifika umnumzane useyedwa ngibuze uphi u Senamile athi she called wathi she is running late uzofika about 2 hours later ngibone ithuba ke mina somathuba …. bossbae ulele ku sofa watching TV ngivele ngime phambi kwe tv and slip off my dress(did I mention ukuthi angigqoke lutho under the dress?), aphakamise ikhanda ngi walk towards him slowly ngize ngifike kuyena, gently push him back to usofa ngigibele ku sofa ngigozele ubuso bakhe ethi uyaphakama ukuze afikelele ukukhotha igolo lami ngimbuyisele phansi, bese ngizikopa lapho ngimbuke emehlweni as ngizikopa ngiloku ngizikopa ngimkhothisa iminwe esimanzi te ama juices egolo, eventually ngimfuze igolo lami elimanzi alipetule ngesandla alingene ngolimu kamnandi elehla elenyuka ngolimu omunye umunwe udlalisa imbobo yangemumva, siqumela phezulu sobabili…ngisebusweni bakhe ngibheke ezansi ngiqonde kumthondo wakhe osumise itende ku shorts ayigqokile ngiwukhiphe ngiwu lick engathi ngikhotha u ice cream , ngiwukhothe ngehle nawo ngize ngiyofika kuma ball ngikhotha wona ngibe ngiwushaya indlwabu umthondokazi ngiwubuyise emlonyeni ngiwukhothe sakuwumunca, ngimuzwe esefenda umlomo wami ngibone ukuthi ay useqhanyelwe kakhulu, ngehle phezu kwakhe ,amangale. Ngimvuse ahlale, ngigone kuyena ngimflathele ngibe ngizochoma kumthondo wakhe sifendane fast sobabili si ready to cum, ungifenda fast yeeees baby yeeees baby ngiyachama unga stop please baby, yeeeeees yeees naye usequmela phezulu, ngichame kamnandi, ngithi ngiqeda ukuchama nje kungene u Senamile….ngigxume ngime ngezinyawo, avele a smile athi ngiyabona i party isiqale ngaphandle kwami. Abe esondela aqonde ngqo ku mnumzane amngene ngo kiss baqabulane ngimile nqunu ngimangele, baqabulane kamnandi, ebe emkhumula naye sesinqunu sobathathu asukume u Senamile angibambe angihlalise ku edge ka sofa, abese eguqa all her ass out ,angingene ngolimu egolo elimanzi angikhothe ngiqale phansi ukuqhanyelwa, lapho mnumzane avele aguqe emva kwa Senamile amfake umthondo, siyamemeza sobabili manje ubumnandi, ungifaka ulimu aphinde angikope ngomunwe, ngapha naye umthondo ungene wonke kuye mnumzane usefenda mandla ubuke igolo lami esengilikhiphe lonke imilenze intaza emoyeni….avese awukhiphe umthondo u Senamile aguqe phambi kwakhe awubambe awufake wonke emlonyeni, amfende kanye ngimuzwe ememeza uyachama, achame emlonyeni ka mngani agwinye awukhothe ube clean…..sijulukile simanzi bese sithi siyo shower sobabili before sidla …… Guess sizofike senzeni ku showerrrrrrr……

4 Comments

  • Chubbyhun mina ngfisa nje ukuzixoxela nawe nje sazani angikho kude kakhulu ngiseMandeni shiya email adress yakho ngzokunika inumber yami

    Reply
  • It’s important to mention that you really write well in this genre. Sesilindele isiqephu esilandelayo.

    Reply
  • @ Santos…ngiyabonga. I hope bakhona abanye abavumelana nawe ….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *