The Power of a powerfulman – Inganekwane II

Sanibonani zihlobo, as you know by now ukuthi sengaba isfetsha sika mphathi wami. Ungiphethe kahle bandla I lack nothing, he is a very influential person onama business in a few areas so I get to travel naye every now and again, I work in Joburg so this one time ke athi mangimphelezele siye in one of his businesses in Witbank, ay ke nami ngigqoke ingubo e formal kodwa engenhla kwamadolo ukuze mangihlala ezobonakala amathanga. Sihambe ke siyazixoxela nje i trip yethu ayikho yinde kakhulu, indlela ayikho busy kakhulu siku free way, ngiqale ngi rub his thighs ngiloku ngiyamthinta ngikhuphukele ku zip ngiyezwa umthondo uqine like steel, ngiwubambe ngiwushaye indlwabu ngimuzwe ephefumulela phezulu ebese ngiwu sucker ngiwudlalise ngolimu engathi ngidla ice cream ngiphinde ngiwufake wonke emlonyeni uvele uyothinta in my throat ngimuzwe ebhonga u guy before I knew it imoto is parked eceleni komgaqo aphume ajikele ku side lami avule iscabha sangemumva nesami ukuze kunganakeki kakhulu ukuthi kwenzakalani angihlalise ngibheke ngaphandle awufake wonke umthondo uvese usuyashelela nje kade ngimanzi awufake afende fast im moaning
ubumnandi yes baby yes ufake wonke oh yeees avese achame . Athathe tissue angisule i smile sakhe uyambona uchazekile. Siqhubeke nendlela yethu. Witbank ayiqhelile ke egoli sifike at this office park apake imoto at we are here masingene. Ay ngithathe my laptop bag singene this office is a bit smaller than elase goli but equally upmarket, ungumuntu wezinto ezinhle unkabi lo and he doesn’t compromise on quality. Ayike a smaller office ina fewer people so singene sibulise and head to his office, sithi singena kube kungena this beautiful lady with an iPad ezandleni zakhe abingelele politely abese e updater umnumzane on what he has on his schedule for the day, its only 2 meetings kodwa judging from the times akhona azothatha the whole day. Abonge abese emu introduce to me as u Senamile (his PA) ngingu (Nomandla by the way) abese ethi Senamile I think angizukukudinga for my meetings take Nomandla out and show her everything as we agreed on, im blank but ke anginavalo. Athi u Senamile masihambe I can leave my laptop bag in the office akunankinga, Senamile seems genuinely sweet and very polite she is a bit older than me , athi lets go for breakfast sihambe siyazixoxela nje kumnandi siziphuze ma mimosa with our breakfast. Before I knew it we are both tipsy sesihleka louder than ngengathi sifika abese ethi lets go to her flat where we will wait for Bossbae to finish his meetings, ngempela sihambe we get there kuhle ku clean you can tell ukuthi u girl une good taste from furniture to every peace of her flat nje ngincome ngingaqedi angibambe ngesandla athi babes ezinye izinto zidinga uzaze ukuthi ufunani empilweni, angiqabule..ngithuke ngithi aybo Senamile wenzani manje Im straight mina, athi relax its not that deep, relax go with the flow. Angiqbule angithinte amabele aybo why is my body betraying me manje? Why uthambela omunye umuntu wesfazane, angikhumule i dress ayiphose phansi angiqabule intamo ehle nayo eze emabeleni the way she is sucking my nipples nje ingenza ngikitazeke ko bhozo angehlise i panty angiphushe ngime against the wall athathe my one leg awubeke ku armrest ka sofa my other usale ume phansi so ngigovozile in a way, angingene ngolimu egolo mmmmhhhh ay angikwazi okunje angikhothe kamnandi uyangikopa ngapha and I am shocked myself ukuthi how am I enjoying this so much … angimunce golo ngilizwe lishisa kakhulu ebe engikopa faster ngizwe umzimba uqhaqhazela ngichame kamnandi ngendlela engingayazi… ahleke athi oh so you’re a squirter, I like….
TO Be Continued…..

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *