Rosettenville Gauteng

Linjani bathandekayo akekho umuntu ozithandela ipip ofuna ngimchamise kamnandi noma eshadile nje akula nking ngoba siyazi ukuthi abanye obaba babhebha 10 minutes nje ususala ulambile ma ekhona ofuna ngimbhebhe kamnandi ungabi namahloni aze ku app 0839297741 angidayisi just ngiyabe ngifun sibhebhani kamnandi ma u app uthi hie ngithole inumber ku nkomo page I hope uzoba happy ngalokho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *