Ngiyabonga Komama no Sisi

Ngiyunsizwa engabukeki indala, ngina 33. Ngikhule kakhulu ngikomqondo. Ngingusomabhizinisi okhula ngesivinini. Konke nje kuyabgivuma. Ngisothandweni olumnandi kabi nomkami weminyaka. Sisabhebhana ngathi ziyaqala.

Ngithi angidlulise amazwi okubonga kosisi bala kule blog, naze nabamnandi. Ngibhebha njalo; isendlini akukaliwe, ngiphiwa noma inini kodwa bese kubakhona nani ke zithandwa zam engizibhebha zikhale ngokuthi azikaze zabhejwa kanje empilweni!

Ngiyabhebhana yini pho! Ngiyalicabuza igolo ngilikhothe kuphele one hour mangithanda. Umnikazi walo yena ke usevesane asale emoshekile forever ngoba uthola into ahlale eyifisa eyikhumbula.

Ngiyabonga kakhulu kulaba abathatha ithuba bangibhalele, sihlele sijabulisane. Siphathana kahle impela& siba happy njalo masihlangana. Kwazise phela nginamancoko& ngiyam understand umuntu wesifazane. Ngiyabonga kulaba esisizana nabo la eThekwini nalabo abathatha ithuba labo bazifika eThekwini just ukuthi sibe nale experience.

One Comment

  • Ngicela mama ofuna ukudliwa njalo ngikhon nam ngidinga mama ongenankinga nokukhothwa 0613207877

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *