Ngambhebha uZinhle

Ngambhebha uZinhle
UZinhle intokazi enhle ekhanyayo ngebala engisebenza nayo la eLodge , ukukhonzile ukuhleka yena ,umekahle mdala yena kunami una43 mina ngina 24…Ngelinye ilanga most of staff members bengekho besemakhaya …ungekho ugesi la staff accomodation because of loadshedding angibhalele kuWhatsapp ukuthi uyasaba yena kumnyama ngimtshele ukuthi akeze azolala ngapha endlini yami, ngithi uzonqaba avele avume ….lungithi heqe uvalo?…ngizwe nge knock angene hau nkoyiyami ufake nightdress efishane amathanga abovu ahleli obala ?amabele akhe amakhulu kamnandi nawe ahleli obala?….ame ngezinyawo athi pho uzolala kuphi yena ngithi khona la embhedeni avume athi “ngingabe sengithinta izinto eziqinile?? ” ahleke kwazise ukukhonzile ukuhleka..umthondo ?uvele uvuke kakhulu mayekhuluma kanje …angene embhedeni asondele kumina ngoba single bed le …ufudumele kamnandi …sixoxe angifune esengitshela ukuthi indoda yakhe isejele akasayazi isex …ngithi angalambi ngikhona ngine ngimphulula amathanga?…ahleke athi ngingambela yini?…akaligwinyanga lelo ngamngema ngokiss naye wamukela saqabulana strong ???….ngabhulula amathanda ngaze ngafika ezinqeni ezinkulu?ngike iphenti alikho ? ngimqabule emqaleni ngilokhu ngifende khona ngifake boxer naye efake night dress naye elokhu uthi mmmm ….ngifake isandla kuyona inkomo ?mmm ayishefiwe ngimkope strong aze angichamele umunwe??….angiphushe akhumule nyt nami angikhumule boxer …lapho sesinqunu sowu2 .. ngilele ngomhlane agibele phezu kwami mmmm uyasinda kamnandi futhi ufudumele ?….angincele izibele aze afike kulona ipipi ?…alishayise indlwabhu lapho izandla zakhe zishisa kamnandi ?…alifake emlomeni angincele ipipi ngize nginqume mmmm Zinhle mmmm bby ..ngizwe amasperms asondele ….ngichamele emlomeni wakhe?? ….agwinye angayeki ukungikhotha ipipi livele livuke even more .. ngimphushe alale ngomhlane…ngimvule amathanda ngimngene ngolimu kuyona inkomo esimanzi vele ?…ngimunce ubeans “mmm bby ngibhebhe ?….sengiyachama …angichemele ngizwe isimucwana ???…ngimfune kakhulu ngigibele phezu kwakhe ngithi ngiyalifaka angimise ?”ngicela ungibhebhise okwesifebe ungangincengi please ‘ ngigibele phezu kwakhe ngilifake slowly then ngifende kakhulu engathi anginendaba akhele kakhulu “ahhh bby that right kanjalo bby eyakho le nkomo…mmm bby ?…ngifende ngizwe inkomo ibophelana kanti useyachama ???….ngilikhiphe adunuse ngipanse kuqala kakhulu ngizishaye lezinqa ezihlale zingiqhanyelisa emsebenzini…ngilifake ngimfende kakhulu naye engilekelela engiphusa ngezinqa lapho usehayiza kakhulu ?…”ahhh babazi …bby…bby ……ngimphinde ngishaye iziqa avele ahlanye afende kakhulu ?…ngizwe nakhu ngizochama afende kakhulu ngizwi sperm sisondela …ngifende naye afende ngizwe inkomo ibophana futhi kushise kakhulu ngivele ngichame kanti naye uyachama ???…sichame sobabili siwelel phansi sazumeka …..

One Comment

  • Ngicela mama ofuna mfana ozodlalan naye akube mama ongenanking nokukhothwa nkomo ngifake lunch bar kumthondo 0613207877

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *