Mima ngithanda ukujabulisa umfazi

Cha angifuni ukuzenza isikhokho. Anginalutho olutheni. Im in shape phela but nothing much. What i have we all have but mina ngiyindoda athanda ukujabulisa usibumbu.

Kuyangokuthi lomama osuke ekubhebha ukufuna kangakanani. Uma umfazi eqhanyelwe futhi evumile emoyeni wakhe ukuthi uzele ipipi la then its easy to satify her ngoba ipipi lona likhona. Inkinga isuke ibe kubantu besimame abangathandi ukudedela igazi bazinikele ukuthi ebumnandini bomthondo. Uma ingqondo ikhululekile umama umbona elibamba ipipi azigwaze ngalo akhale futhi malingena.

Umuzwe ezibiza yena ngesifebe esidinga umthodo. Umuzwe yena ethi uyakunika igolo lidle, lidinga ukudliwa. Akhale ngathi ubonga inkosi for such bliss. Yaz kunale moment la isibumbu sivele silibambe ipipi sichame all over umthondo ube manzi. Agovoze umama womuzi ezinikela endodeni yomuntu. Agovoze umama wezingane abe intombi engenazinkinga, engenandaba nalutho.

For that moment all she wants is this dick inside her. She doesnt care about her situation or your situation . She is just an animal , a whore that needs to be fucked and wena uzomchamisa nje ufebise . Akafune lutho kuwe. Nothing else matters. These are sweet moments.

Ngibonga nje ukuthola ithuba lokwenza umuntu anambithe adonse amathe. Adle asuthe. Akhohlwe izinkinga zomhlaba.

Drop me an email of what u like in bed ngizwe ukuthi uthini. Dont be shy. Lets share how we enjoy. vision2030now@gmail.com

4 Comments

  • Ushaye khona!! Mina ngishonelwe unkosikazi ngo 2021 obekade elithanda kanjalo ipipi. I miss her so dearly. Lona engithe ngizama ukuhlekisana naye kulezinsuku muhle kodwa ungishayela imithetho eyishumi – terms and conditions apply.

    Reply
    • Ray, ncese mfwethu. Ngithinte ngikuhlanganisele one woman othanda 2dicks. We can take turns

  • Ngicela mama ongenankinga nokudliwa ngifake lunch bar kumthondo 0613207877

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *