umthondo omnandi

KODWA MZALA
PART¹

Igama lami ngiwuminenhle ngihlala emeLmoTh ngikahle njefuthi ngimi kahle nesiQa sikhona nkosi yami kushuthi ekhaya bekunomncimbi kufike nezihlobo esingazazi manje kukhona lomjita okuthiwa uzalwa u-Aunt jooh Yaz ngiYamhalele lomjita AngaZ kanjani Koda nje mangimubona ngivele ngishiselwe. NokhoK sekusebusuk sekumele kuyiwe kolalwa yena uhleli emlilweni yedwa ukhuluma nentombi yakhe lokhu bethi bakhumbuleni ngivele ngibone kuthi ithuba elihle leli loKuba ngizitholele yen ngoba ngilokhu ngimhalela nje ngiYe khona ngifike ngihlale naye sixoxe ngiZe ngigcina sengibuza kuthi uyigcine nini intombi yakhe, athi sekuneskhathi n uyikhumbule, ngithi ukhumbule ukuyenzani, athi kuningi mzala. Ngivele ngithi unamanga mzala Shona nje ukuthi ukhumbule ukuyibhebha ungalokhu ufihla. Athi Kodwa mzala, ngithi yazi ngingakusiza mina ngiyazi uQhanyelwe ngibe ngincika kuye ngibeka isandla sami eblukweni haa mangithi uQhanyelwe ngempela ngivele ngizwe kuluma ubhontshisi ngishiselwa mawala ngathi mukhulu phela lomthondo n mude ?? uyezwakala useblukweni Athi ayi mzala sizobanjwa asuse isandla sami eblukweni lakhe ngisibuyisela fast ngithi mzala sosheshisa futhi mina ngisiza wena uwena oqhanyelwe lapho ngiyezwa isbumbu? Sam sesimanzi ? futhi mzala balele manje yithi sobabili. Athi masijikela emvakwendlu wee ngizwe inhliziyo yam igiya ngisho ngithi ngabhejwa lapho ngangigcine nini ngimdonse ngokushesha sisithele emvakwendlu lapho ngiyezwa amalebe aseyaluma n sengimanzi ngisho iphenti sithi sifika nje Abe ekhumula iblukwe netrunk jooh kuphume ongakanani umthondo ?futhi mude usuze uyanconsa phambili ? awubambe angikhombe kuwo ngizibonele ukuthi mele ngiwukhothe ? ngiwufake emlonyeni ngiwumunce njengestick sweet aze abhonge awudonse angiphendule ngibambe udonga bese eyangipheQisa eqolo ngimuzwe ekhasa phansi ngize eqhelisa iphenti elibuyisela eceleni ngizwe ngingenwa ngolimu kuthi mangihayize engikhotha amalebe kamnandi engajahe ndawo ebuye engibhebhe ngalo ngizwe kuthi la ngizochama ngimubambe ikhanda ngilincinyele enquza ngizwe kuthi no ngizochama engakangibhebhi phela lo ngivele ngimcele bbeip ngibhebhe manje wee kwabe ngizithele walikhumula iphenti iskhenti sahlala eqolo lasala obala igolo lami eselijuza manje ngenxa yokuqhanyelwa ngawuzwa umthondo ? ungivula izindebe zamalebe kancane ushelela ungena namnandi ngekhiqe. Oohh nkosi ngisezulwini elincane phela la Avele angibhebhe ngalo ikhinqe jooh bbeip bbeip kukhala mina ngizwa lobu bumnandi ??? IYAQHUBEKA WhatsApp 0848574068 mufuna sibhebhane around dbn woza mama age is just a number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *