UBUFEBE BUYI NKINGA

BUYI NKINGA BAFWETHU UBUFEBE FUTHI IKAKHULU UMA USUMDALA NGOBA BUKUVUKA NOMA IKUPHI.

BUKA NJE NGIZOBHEJWA INDODA YOMFAZI PHAKATHI ESONTWENI SISONTA NJE MINA IGOLO SELIYAXATHUKA AKUSA VUMI NGISHO NGIME NGISHAYE IZANDLA KULOYOMZUZU NGIMI EDUZE KWAKHE LOMFAZI ADE NGIBHEJWA INDODA YAKHE ETOILET .
LOBABA USEFIKE WANGI’DUNUSISA LAPHA ETOILET WANGIFAKA ISENDE STRONG .
PHELA ANGITHI THINA ZIFEBE ZOMAMA SIWATHANDA KABI LAMA”DODA AMIKAHLE ASEBENZA KAHLE ASILINDI NANOKUTHI ASISHELE SIYAWA FENSTA AZEASIBHEBHE BESE SILOKHU SIWACELA IMALI NJALO MASIWABONA.
KODA’KE LE ISINGIQEDILE NGE SENDE SITHI SIPHAKATHI NENKONZO NJE INGISHAYELE ISIGN SIYENGAPHANDLE AYI IYONGI BHEBHA INGICELISE UMTHONDO INGISHAYE NGAWO ESPHONGWENI INGIBHEBHE NGITHI NGIBUYELA NGAPHAKATHI ESONTWENI IGOLO LIYAFUTHA ISENDE
UBUFEBE NJE BUYINKINGA NGIBUYELA EKHAYA NJE KUMHLONGO NGIBOLILE IPIPI NGIYAGEZA NGIYALALA

BY STN…

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *