Ozithandela ipip vela

Linjn bathandekayo ma ngabe ekhona ozithandela ipip engenza ku app 0842427641 sikhulum sihlangan ngimbhebhe kamnandi ungabi namahloni noma ushadile ufuna ukuzwa ipip ungesabi mina ngise Gauteng angithengisi just siyabe sichamisan kamnandi nje

Akuza ku app usho ukuthi uthole i# ku inkomo page thanks zthandwa zami libe nosuku oluhle enjoy your long weekend

One Comment

  • Ngicela mama ofuna ukudliwa njalo ngikhon min around durbn angithinte ngifake lunch bar 0613207877

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *