MTHONDO OMKHULU—- ISITABANE SENDODA( PART 1)

SANIBONANI BATHANDANDI BEGOLO NOMTHONDO

Ithi ke ngibeke lendaba mhleli wazo, igama ngungu PATRIC SEROTA ngizibuyela ngale ko Jose ngilana ko Durban manje, ey ziyabu lana kudliwa tshwala ingquza konke nje kuhamba kahle, ithi ke izolo yimi loya mjita wakasi ngithi ake ngingene Town cz ngizwa nokuchanyelwa nje okungatheni ngibone kuthi sengosizakala phambile ingane ikhona BUTTERWORTH lapha kusitakala khona batfu. Ngifike ngangena kulinye rhontshi ngathola bhiya phela ngenzela kuthi ngithi ngingena laphaya ngibe sengimehlo mane ngibuka labo stufuza ngikhokhe ngidle Golo and aim yami yi NIGERIAN cz ey ba sharp labantu laba. Ake ngiwushaye bhiya sengizwa kahle kuthi ligijima amalungu omzimba manje selingena phakathi, ngiyochama toilets ngizwa nokuchanyelwa kulana ngiyadakwa phela manje, uma ngibuya Toilet ey kunalo cherry ahlale la kule Tafula ngikulona, ” Hawu my kate etlek khambani” yimi loya ngibuza impilo nge plak, ,, Ngi right Bhuti unjani” asho ngelizwi elimnandi. Inhle pho yini nalengane ifake imacici amakhulu ne ruj neyinwele ezinde. Siyikhulumele nje okungatheni nami ngiyabona kuthi akukho engizokwenza la cz angina enough money yoku blesser lesi jumbane. Athi kimi haibo Bhuti uyathanda yini ukuphuzela lana? Cha angithandi ndawo mina ngiphuza bhiya ukuthi ikephi anginandaba. Athi asambe if mind siye ngale South beach , ngithi ngisathi haaa … haa angi… athi cha khuleka ngizokwenza konke, ngithi Ok . Siphume sambe mina ngidakiwe vele. Hawu akhuphe iyikhiya zemoto a press habe nayi ingane ihamba nge AUDI A4 singene sixoxe ayisuse ihambe ngithi mina ngiwu PATEIC gama ahleke kancane athi PRETTY ngithi ohh gama lakho lifana nawe. Sifike kuma parking sehle siyongena kwindawo othi ma ubuka haa Patric ebengeke eze alenze xesha la phela kungena labantu baphethe Dollar lokwempela….. sifike sihlale Abize tshwala obubizayo athi unga worry yimina ozo blesser wena ngithi cha Angazi noma yinhlanhla or yishwayini. Siphuze simane sbotozane phela amahloni awasekho kimi bhiya segazini…………..
PART 2 IS LOADING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *