UMFAZI WOMUNTU

Ngimbhebha umfazi womuntu..indaba yami ikanje:
Ngineminyaka ewu26 ..ngithe ngizihambela ngihlangana omuhle othe ukukhula but hayi kakhulu uko 37 ngeminyaka…abuze kamthandazi umthandazi odumile ngasekhaya ngimchazele ukuthi akasebenzi namhlanje kodwa akathathe number yami angitshele mayehlela ukuya khona ngimbambele Uline naye avune ayithathe number yami ….kuthi later angibhalele kuWhatsapp azisho athi nami angsave number yakhe sigcine sesixoxa nje kakhulu size sigcine sifike kwezocansi …ngithi ngimbonile ukuthi muhle futhi ume kahle and ngingambhebha ehleke kakhulu athi “hayibo uzofa wena uhalela abafazi babantu” ngithuke nami ukuthi hau kanti ushadile kodwa ngibuye ngithi hayi suka ngizomudla khona kunjalo …. siqhubeke sixoxe aze angitshele ngendlala yepipi uthi akasathintwa umyeni wakhe …ngithi akeze ngimsize aqale aqabe agcine evumile kodwa athi kungabi into ezokwaziwa…..

Athi asihlangane kamngani wakhe ngabo 9 ebusuku… nangempela ngithole Uber ngiye khona …ngifone angigenise kodwa uyabobanakala ukuthi uthukile sifike endlini ngithathe hug avume ngithi kiss …siqabulane iskhathi eside simile angiphushe athi ” this wrong ngeke ngicela uhambe ” ngimphendule ngokiss ngimbambe isinqa ?… ngimkhothe umqala ( I couldn’t make love bites she is married )…ngimqaqe gown hau kukhona panty nobra kuphela ngivele ngiqhanyelwe kakhulu ? ngibona umother of 3 ofresh kanje ?…ngimphushele embhedeni ngithe ngikhimula naye wabe evuka ekhumula ubra ….amabele akhe amakhulu angihalisa ngagibele phezu kwakhe ngamqala phansi ngokiss ….ngehla naye nge neck kiss ?…..ngamkhotha amabele ngishintsha naye elokhu uthi”mmmmm….mmmm….ngawancela amabele ..ngehle ngamkhotha isisu?…ngamkhotha umzimba wonke nasemathangeni …..ngaze ngafika kuyona inkomo ….ngayikopa kancane ngezwa ukuthi usemanzi…naye ulokhu … “please ngibhebhe manje “….ngimkhothe inkomo and ifresh plus shaved…ngize ngifike kubhontshisi nguwudle gentle aze angichameli.. ..ashaye amahloni ngisule ngigibele phezu kwakhe ngithi ngiyalifaka athi condom …ngithi ngiyayikhipha ezingubeni zami angidonsele kuyena ngimqabule ngilifake slowly akhale “ahhh..bby…aahhh… ngifende slowly inyuke kancane pace naye akamile uyafenda ngaphansi…ngizwe inkomo ibophana kanti useyachama”mmmmm bby..bby..b…” …..ngisuke phezu kwakhe ngiphendule adunuse asifuba phansi isinqa phezulu ngilifake akhele kakhulu ” mmmm bby ngibhebhe babazi elakho manje ….ngizwe kushisa kakhulu ngifende kakhulu nami sekumnandi manje ngizwe ukuthi ngizochama manje…ngezwa inkomo isimophana kanti useyachama futhi ?….ngilikhiphe silale ngeside ngiphinde ngilifake futhi sifendane kakhulu manje usememeza kakhulu manje umfazi womuntu akasenandaba”ngibhebhe babazi …umnandi boy yezwa …ngicela ungabe usangiyek” ….ngezwa ngizochama manje kanti naye useyachama …sachama sowu2 and ngamchamela phakathi ??…..salala after that round
Ladies send me a pic ngibone how my story made you wet ?071 488 396WhatsApp

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *