KWAMNANDI E DURBAN

Sanibonani bathandi balompahla!
Ake nje ngithathe lelithuba ngibonge Admin wale Site, ey mf2 umuntu usesuthi la ukudla igolo.
Izolo ngiphuma Sontweni nje ngibizwe umama mfundisi. Intokazi empofu epupuzela uboya usho ngamabele amakhulu nezibhukuza zamathanga. Esh ungikhonzile nalomama phela kuthi ngishaya Keyboard eSontweni manje bayahlanya omama yimi cz uma sengiyishintsha ey bakhala bonke. Ngifike athi kimi we Mfana ase Jose oke ngiphathele into zami phela ungifakele lapha motweni yam. Cha ngivume nami siyazixoxela. Othi ngimbuze ke ukuthi hawu umfundisi ukephi namuhla, athi use Mpumalanga usaye kwi Meeting ezomthatha 1 wk. Ngithi Ok athi angigibele uzongi drop half way, ngivume ngihlale phambile. Ey angene vele inyuke nalengubo emhlophe kuvele elikhanyayo thanga ngisho ngentlizito ngithi uyasutha mfundisi la ha. Ngivele ngome amathe ngikhamise ngibe shocked nje ngibona lezinto yena akanakile. Vele umthondo ume same time, ngishawe luvalo angisakhulumi ajike angibone abuze yini manje Boy? Ngithii aa.aa akulutho mamfundisi. Sihambe athi asingene kwakhe ngithole okuphuzwayo, lapho kimi sengicabanga lnkomo elana phantsi kwalengubo. Singene ke ngihlale kusofa aze ne Drink abuze kuthi ngijahile yini ngithi cha. Athi asayogeza kwi shower ukhathele avule Tv ngibukele ngizwe sekukhala amanzi uyageza . Ngisukume ngilunguze hawee maah umamfundisi ubheke phezulu uyazikompa ubiza gama lami kancane uma ngibuka yhoo inkomo ingakanani isho ngohlwepheza lamalebe uyivule yonke imlenze. Vele ngiqhanyelwe ume mpo imamba emnyama esho ngekhinqi elikhulu. Ngaqala ngashaya ndlwabu ngibheke lenkihlinkihli yegolo. Kuvele kukhale fwn yam ngithi ngiyayiphuthuma sekonakele usebonile. Vele nebhulukhwe liwe agxume avale imlenze athi kodwa Tebza why ungipopola ngigeza, ngithi cha ma uzongixolele angikwazi nokuyimbamba ngendlela oyiyona mhmm ngiyazifela. Avele amoyizelw ingiqhwebe ngomunwe vele ngingene fast ngikhumule abone imamba ende akhamise athi haa baba ongaka wona umthondo. Ngingaphenduli ngivale amanzi ngimngenele ngolimi ngimdlale umqala ngolimi ahlanye mama wabantu. Ngehle njalo ngifike madoda kulembumba esho ngezinza ezimnyama phuqe ziyihlathi eliningi. Ngingenele bhontshisi ngolimi akhale kakhulu. Haaa babba Tebza bby kukade ngakuhalela ngithi nami ma mfundisi. Ngilidle igolo ngolimi akhamise ngimkhothe amalebe agxume ngizwe etswiniza asho adedele into eshisayo achame eside isikhathi akweqe amehlo ngathi yafa asho phefumule kakhulu athi cha mina Tebza angiyazi lento akaze ngakhotjwa ingquza. Ngimjikise ngiwuhlohle emlonyeni ngimbhebhe umlomo ngifende strong ubhajwe emphinjeni akhonyuluke ngathi uzophalaza ngiwukhiphe usumanzi te ngamathe yize mkhulu. Ngimvule imlenze abambe ubhavu adunuse kuvele ini yona yembobo ngiwuhlikihle kubhontshisi kabini kathathu ngiwulayishe phakathi uyobhajwa ngamasende. Ngimfende hard haaa mhmm bby haaa uyakhala naku mama yhooo. Ngiwuhlohle nasendunu yokubhosha agxume athi kumnandiiiii kubuhlungu usho nje konke nami sengiuabona kuthi sedidekile umfana ulana ngesende. Ngamudla wathi cela ngilale lana ngimudle ubusuku bonke cz yena usefile yindlala ubaba ekhaya unepipi elincane plus sheshe achame. Ngizwe lawomagama ngivele ngiqhanyelwe strong liphakathi. Ngimfende negolo selibanga umsindo cz selimanzi te nalomthondo mkhulu. Umoya uyampintsheka uma uphuma. Ngimfende ngemuva ngiyezwa sengizochama ngimphendule abheke kimina ngizwe kuqina obhozo ngilibambe ngilishayise indlwabu fast ngisidedele madoda sigcwale umlomo esinye sikapakele ngaphandle ngimchamele nasemabeleni mgmmm kwaze kwamnandi sengibhongisa okwenkunzi yenkomo. Saqhubeka sageza ngamphinda phela umnandi loyamama haa. Namuhla nje bengivuka bedin kamfundisi ngidla igolo lakhe. Manje sesizobhebhana masithola ithuba cz uthi uyalijabulela lelipipi likhulu futhi ngimudla kahle. Uthi usefile ukushaya ndlwabu lokho ecabangq mina cz uma engibuka lapha Sontweni vele afikelwe ukuqhanyelwa. Ngivuke namuhla wanginike 2400 wathi hambo zijabulisa boy ngiyakuthanda yezwa. Ngabona ngaphuma esh ngisazombhebha loyamama!!!!!! Nawe nje mama Omdala uma uzwa qhanyelwe woza ngikubolise ngesende ngizokukhotha igolo uzwe bumnandi Around Dbn. WHATSSAPP la 0713517791.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *