Ngambhebha u Aunti wami

Mina ngingu George ngineminyaka engu 24 ubudala, ngambhebha uAnti wami udadewabo ka baba ongizalayo . UAnti yena uneminyaka engu 48 ubudala kodwa muhle umi kahle umahips Adida uSathane . Usho ngezifaca ezihlathini uma.ehleka umpofu usho ngama thangs ayizibhukluza ubhlekleIle upakishile . Ngilinye ilanga angibuze athi angizomshayelela imoto uya enkoznweni eBurtworth . Kanti endleleni uzocela ngimise imoto ucela ukuchama . Kwase kusebusuku . Avele athi uyachama maqede akhumule achame phambi kwemoto aligovoze lonke igolo ngihlphekile phambi kwama lights lemoto. Ngiwabuke amathanga nama hips akhe ngivele ngikhohlwe ukuthi uAnti ngivele ngiqhanyelwe. Aqgoke abuye angene emotweni lapho mina sengifile ukuqhanyelwa. Ngivele ngimtshele ngithi kodwa Aunti umuhle futhi kade mina ngyakuhalela ukukubona unqunu namuhla iphupho lami selifezekile ngyabonga Aunti wami ngyakuthanda ngisho ngibe ngamthinta thinta amathanga ngimfaka Isandla umuntu omdala avele awavule amathanga ngimuzwe ukuthi naye uzovele ubemanzi tee engquza . Ngivele ngimqabule naye ungihlangabeze ngo kiss athi ngempela mfana ka ubhuti nawe uyangihalisa. Kodwa ngyesaba useyngane uzokonakala kuleligolo lika Aunti wakho . Ngithi please.Auntu unginike ngeke ngiphoxe athi. Nami kade wangikuhalela mtaka ubhuti ngyacela ungataheli muntu esho ethi izingane kwenye iB& B endleleni sibhebhane .Nangempela sangena sibooker iWhole night e B&B wathi efika nje wangikhumula esala nge panty umtomdala ngavele ngyafa ukuqhanyelwa maqede ngavele ngavula amathanga ngangena ngibuso emathangeni ngaqala ngammunca ubean wakhala wathi ahhh ahhh ahhh my boy weee Fuck me the poes is all yours esho igolo uAnti wami walivula lonke ngambhebha kwaze wakweqa amehlo wathu ungibhebha kahle mfana kabhuti leligolo sekungelakho noma yinini uma ungifuna ukungithola. Nami ngathi umnandi nawe Aunti wami futhi uyakwazi ukunginika kahle igolo lakho elikhulu uyangenelisa angiboni ukuthi ngisazokwazi ukuphila ngaphandle kwakho Aunti wami..Futhi ukungi spoilile bengizohlala ngikufuna Auanti wami . Plus ngangingazi ukuthi kanti umuntu omdala kangaka umnandi kanje . Angiboni ukuthi izintombi zami ngyobe ngisazifuna ukhona wena Aunti wami sengizobhebha wena njalo Aunti wami..Wakho wakhala umtomdala wathi nami bbe ngyakuthanda ngane kabhuti umnandi leligolo sekungelakho lonke ilibonde uligoqoza ngomthondo wakho omkhulu. Lize libe manzi te ungibhebha kahle mfana wami ..Sabhebhana ubusuku bonke no Aunti wami.saze Sbuya Namanje nje Uanti aka na ndoda yimina engimdlayo noma nini uma ngifika kwakhe uvele alivule lonke igolo athi elalho mfana wami ngibhebhe nami ngithi Aunti wami umnandi Sthandwa sami

6 Comments

  • Pussy to Pussy ngicela owesifazane ofisa ukudlana nomunye wesifazane ngama weekend ngihlala ngedwa kwami singadlana kamnandi sikhuhlana ngezinquza sikhalisane ubumnandi sichamisane

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *