MTHONDO OMKHULU

Hey Bathandi balompahla!!
Yenzeka lendaba Ey nce.
Nakhu phela bengizihlalele Saturday ngizwe nge Call hawu uma ngitibamba ” Hy ngafa ukuqhanyelwa bandla , ingaba sumtholile ozombhebha 2 day? Ngithi cha wuwena engizomudla. Esh avele athi lomama ngisacela uzongidla bandla ngizo booker ngihlala la Durban MORNING SIDE. Cha ngithi yimi nawe namuhla. Ngigeze ngabo 2 ntambamba naye angitshele kuthi seyitholile indawo lapha South Beach e GARDEN COURT MARINE PARADE HOTEL, ngithi unga worry ngisendleleni ulungise golo nje ngizolinweba namuhla ngalomthondo omkhulu ngisho ngi send pic yawo umile mpo, akhale ababaze athi ” haa umthondo ongaka kodwa uzongena kuphi bandla? Ngithi ikhona imbobo lapho ngizoyishiya ishaya moya uma hamba. Ngifike ngehle Workshop ngibe segibela ama Tax aya South Beach phela anginaMoto mina ngiwulopholo obhebhanayo kuphela.. Ngifika usemi kwi Entrance ungilindile, uma ngimbuka ula ko 45 to 50 yrs kodwa indlela akhiwe ngakhona haa umi kahle usho ngezinqa namathanga makhulu plus ugqoke short emveza wonke. Singene ngaphakathi siye kwi floor ka 22, athi asiqale sidle before sibhebhane and uyasaba. Kune Chicken lickin la ne Coke esh ngasho ngathi angifune kudla mina ngifuna golo only. Ngambona uyatatazela useyasaba IAnaconda lendile. Ngiqale ngimdlale ngolimi umqalq ngizwe phefumulela emandlebeni ngehle ngiye enkabeni ababayele ngimkhumule tight vele short ibisiphantsi phela uyatatazela lomuntu. Akazi nokuthi avule nkomo ngiwubusheke noba enze njani phela uthi yatiqala lento. Ngehle haas esingaka isibumbu yilenhlobo enamalebe angaphakathi acebile nembobo uma ngiyizwa tight. Ngikhumule Trunk iphime iqhantsha imamba akhamise athi haa kodwa baba izongena kimina yonke lento? Lapho angisakhulumi ngimngene ngolimi enkomeni ngilihlise ngilinyuse avule imlenze kakhulu athi ooh yeeesss bbb ohh shit kumnandi ngimunye ngizwe sedlikiza ekhala kanti useyachama washaya into ethi tsaaaa tsaaaa emhlophe wengu wathi oooh bby ngiyafa am dying bb I need water. Cha ngibone kuthi uyayiqala ke lento yoku squirt ma echama. Lapho usevule umlomo namehlo asethe njooo kwi pipi lam. Ngilihlikihle kubhontshisi ngizwe ebubula. Hawu ngiwulayishe madodada wagcwala mfi ey itight nayi ingquza yosisi omdada. Ngamfenda all most 20 minutes ekhala engivulele lonke. Ngamphendula ngamkhotha indunu wakhala inyembezi ngawulayisha egolo wasuza ngawubhuxeka ngafenda strong ngezwa kushisa umzimba kukhona zinto ezizayo ngafenda ngashesha ngasho ngawumboxula ngasidedela madoda sagcwala Ass yonke isidoda. Wathi hawu bby esishisa kamnandi kanje ohh yess bby. Ngamcabuza waphumula elele ngezwa golo lithi vruuuu kuphuma moya. Ey umnandi loyamuntu bafethu. Umnandi muntu Omdala jelous down…. Ofuna ngimbhebhe kule Valentines day akasho …. Whtssp me 0713517791. HAPPY VALENTINES DAY!!!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *