MTHONDO OMKHULU

Sanibonani bathandi begolo nomthondo
Igama ngiwu KATLEGO ngihlala khona la DBN. Ey iyabhejwa ingquza lana bafethu nami sengifile ilabo mama abadala. Nakho ke izolo ngisuka span eMhlanga uma ngiphuma ngibone mama ohamba nje JEEP umpofu muhle ngisalute athi hello boy. Athi usacela ukubuza kuthi singakuphi sbhedlela NET CARE ngim Direct kodwa athi cha boy ngicela ungisize ngisekhona ngizokubeka Rank ngisho phakathi, ey uma ngithi cha ukhona nanku mama usho ngezbhukuza zamathanga plus ugcoke encane ingubo avele obala. Ey ngizwe naku ngijuluka umthondo wami omkhulu uvuke sametime. Angibone kuthi ngixakekile . Athi hawu boy yhini manje ngithi cha ma ukuthi nawe nje esh uyangijulukisa. Athi yey wena musa kubuka into zoyihlo. Ngivele ngiqhanyelwe kakhulu ume mpo umthondo wami. Athi habe ibhulukwe isimile boy avele angibambe mthondo ungaphakathi lapho uya Driver athi habe wengane uwuthathaphi ongaka umthondo, ngivele ngimhleke ngithi ngawunikwa wunkulunkulu. Ngimkhombise sbhedlela kodwa ashaye edlule lapho sayo park kwindawo Quiet . Wavele wawugxumela mthondo wawukhipha waphuma qhantsha ume mpo imamba emnyama esho ngekhinqi elikhulu . Ey wawushayisa ndlwabu lapho zandla zakhe lomama zishisani, ngimngene ngolimi simuncane ngehle ngiye emqaleni ngimdlale ngolimi wahlanya ngehlela emathangeni ngamvula ngawakhotha ngehlisa panty, habe isibumbu esingaka sisho ngehlathi lezinza ubhontshisi uyalobiza engathi unekhinqi. Ngimngenele ngolimi usemanzi te ngamkhotha bhontshisi wathi uyangibulala mfana ngawumunya ngezwa sufuquza kanti seyachama washo ngento ende emlhophe washo waphefumula kakhulu ngathi ngizomudla lo . Ngavula scabha ngaphuma lapho besengiqunu isingezantsi ngamdontsa inyawo zalenga phantsi wabe ehleli stulweni ngayithintitha makwethu ngayibeka kubhontshisi wakweqa amehlo ngawuhlohla wangena wonke usemanzi te unamalebe amade alengayo avele kwihlathi lezinza. Ngawuhlohla wakhala kakhulu ngabe ngiwubusheka wonke ngamfenda strong uyashisa nangu umama omdala ola ko 50 yrs mina ngina 33 yrs. Ngamfenda strong ngezwa bumnandi bengquza endala ngabe ngibubula ngamphendula wadunusa lahlala obala igolo ngawuhlohla wagcwala mfi. Ngamfenda strong ngizwe ngaye ekhala kakhulu kanti uyachama lomuntu wangichamela kwamanzi amasende okunye kwawela phantsi. Ngezwa sekuqoqana into emasendeni ngafenda ngashesha ngasho ngathulula into engakanani yecsoerm ngasisho sagcwala igolo esinye sawela phantsi ngamuzwa esithi siyashisa baba ngicela ungichamele zonke intsuku mina akaze ngidliwe kanje indoda yami yashesha kuchama futhi inepipi elincane. Ngamqabula sesula sangena motweni wayongithengela Pizza Sadla saqabulana. Ey unegolo elikhulu loyamama futhi lishisa bhe. Kumnandi DBN bafethu. Nawe mama omdala uma funa ngizokudla ngi Whtssp lana0713517791. Ngizokukhitha nendunu ngiyibhebhe nayo uma uthanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *