Ukubhebha umuntu omthole ku social part 2

Ngempela ngivuke ekseni ngigeze phela nam senginovalo manje ukuthi ngempela uyonginika ingquza lo mama ngithi ngisakendleleni angithumelele i location ye b,n b ekumele ngiye kuyo ngidlule e bar eseduze ngicele ama double tot ukuthi ngiqine isibindi nje ngiye ngiyofika uma ngingena ku room yhooo umama ubomvu ufake i panty lodwa wavuka same tym umthondo ngambingelela ngithe ngim hugger wabe ezwa umthondo umthinta lapho sengibambe izinqa zake ezi soft upakile enjalo nje ..ngamqabula ngaya ngayomponsa embedeni lapho ngithi ngenhliziyo noma imbhebhile indoda yakhe ebsuku kodwa ingquza yakhe ngizoyikhotha kumele angaphinde angikhohlwe …ngamposa embededeni ngamkhipha u bra ngaqala ngentamo ngaya emabeleni ngayofika enkabeni ngalidosa iphenti ngafika ingquza i fresh eshefiwe futhi yabona beyishefwa ekuseni ngayingena ngolimi wacela ngimbhebhe ngomunwe ngafaka 2 engquza yeminwe ngamkhotha wabubya senza i 69 wakhotha umthondo ngakhotha ingquza echama ephindelela wathi asiyisule b4 ngiyibhebhe ngathi bby ngiyifuna imanzi ingquza mina…..ngagibela phezulu ngithe ngifaka ikhinqi ngezwa ya tight ingquza imanzi ngawuphonsa ngambhebha umfazi womuntu ngike ngiwukhiphe engquza ngimkhothise wona lapho endlini sasesibhebhana engathi ushade nam ngambhabha ya dry ingquza ngabuza ngichamele kiphi wathi wahlohle engquza bby ngiwafuna phakathi ngifuna elokhu ephuma noma sengiphekela lendoda yam engasafuni igolo …ngawahlohla wonke sachama sobabili ngambhebha 3 rounds sehlukana wahamba waya kwakhe ingquza yenele namanje siyabhebhana nje not njalo kodwa asifonelani coz kumele ngihloniphe umnikazi wegolo mina ukuthi nje ngilichamise sigonelana ngelanga esiyobhebhana ngalo ku facebook senza nje angathi sama friends kanti siyabhebhana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *