Ngibhebha usis wami (ingane ya mamncane)

Bengifunda e Pmb naye usisi efunda e Pmb kodwa englanders esase primary. Mina sengiqala e high school. Sasihlala sihamba ndawonye siyothenga esitolo. Kwaze kwaba useya e high school. Nami sengzoqeda e high school. Sasihlala nogogo, nabanye o cuzin. Angani phela ekhaya kwakungasekho muntu ngoba basishiya abazali njengoba wazi ke ingane ezalelwe ekhya zihlala nogogo ziye emakhaya azo makuvalwe ikole or weekends. Kwaqala kwakusadlala I etv ebusuku nemovie yabantu abadala njalo ngo Friday n Saturday kwaku wu emmanuel. Simple siloku sibuka lento sobabili njalo nje nge weekend syahlala siyibuke. Simple if siyibuka simbathe ingubo eyodwa ngimuzwe evunguza if kubhejwana nami futhy ngangiqhenyelwa. Usisi wami ubesayi virgini ke eme kahle curves and enamalebe avela ngisho e pending. Siqala besinganaki sibuye sigeze nandawonye nje. Kuthe kusuka sithy masibuka I movie avele abeke isandla sakhe phezu kwa Mr ngiloku ngibekezela ngiqhanyelwa ibhadi. Following weekend, wangithinta nami ngavele ngamthinta…ngamkhumula ngase ngamkhotha…wachama ngazama ukudlalisa ipipi eloku ethy kubuhlungu. Sayeka kuthe ngakusasa sisobabili, saya e rounding wasekhaya sengiqhanyelwe ibhadi kanty naye uqhanyelwe. Ngamkhotha inkomo wachama kaningi ngisaba ukulifaka ngaze ngalifaka ngime ngemuva …langens lagcwala ngafenda kamnandi kushibilika kumnandi wanna nokugibela phezu kwami kanty kuzovele kube khona obuyayo…eish sayeka. Sabeka imali yeskole yokudla sathy siyo booker sothy syezihlobeni. Yashaya I weekend sahamba sabooker. Ngikutshrla ukuthy sangena kubhavu ngamukhotha umntaka mamncane wacgama waze wathy angilifake esemanzi te…u hontshisi uloku undikiza. Ngangithenge ne vibratory namanje I can assure u ukuthy kwakuwubest kwi sex engamnika yona umntaka mama omncane. Sabhebhana saze sayothenga nentshangu khona ebsuku sabuya saqhubeka. Lapho kwakungath ngishaywe ngebonkolo. Ngangifenda engathy ngiplakiwe kugesi. Ishisa bhe ingquza yasisi wami ekhala naye kakhulu. Kodwa ngalibhuxeka phakathy loklnke sashintshi senza I dog style I had her for full weekend. Yayimnandi leyankoma ya sisi and sobabili sasisayama virgins. Ngachama kamnandi sathenga nama morning after saryte sijabula sabuyela ekhaya.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *