Sisi wakufacebook

Indaba yami ikanje:
Ngathola usisi omuhle kufacebook saxoxa saze sajola kuze kufike ekutheni siyabonana… uneminyaka ewu 38 mina I am 26.. so we booked a room sahlangana khona and wayeshisa kakhulu like in her pictures (vele mina ngiyazithandela osisi abadala I find them sexy )
Sathi singena nje in our room saqabulana (but wayenemahloni yena which was sexy and turned me on even more )…..ngamsondeza eduze ngamqabula slowly and passionately naye wathi ukukhululeka kancane ..ngibrash amathanda afresh ?…then kissed her on the neck ,isandla asimile siyaqhubeka she is like “mmmmmmm” ngamkhumula ingubo yakhe eyellow wasala ngobra and her panty and bra obovu turns me on ?..wavele walala wabheka phezulu ngabona ukuthi in her mind uthi ‘i am yours ‘ ngamqabula ngimkhothe from the neck to her toes slowly ? usethi “mmmm bby ” ngakhumula walibona ngamehlo ipipi elizomudla? ngamkhumula Naye …amabele ngawangenela ngolimu ?ngiwancela strong lapho ngoyafenda but alikho phakathi ? esethi “mmmm bby ngidle please ?” ngenhliziyo ngiyasho ukuthi angikaqedi with your sexy body …..ngehla ngenkotha ngafika esiswini ngehla slowly ngaze ngafika kuyona inkomo efresh eshafiwe esimanzi?….ngayingena ngolimi ngawuncela ubhontshisi “bby ..bby ..bb..ngiyachama ” wangichamela ngathi ngiyaqhubeka wavala amathanga wathi “ngibhebhe please ” …ngawubamba umthondo naye wawubamba wangifaka condom then ngamphushela embhedeni wayivula yonke ngalifaka slowy ” ahh bby ” ngafenda slowy Naye engilekelela then pace yaqhubeka sisifendana kakhulu manje “mmm bby eyakho yonke ..ahh love …ngiyachama “ngafenda kakhulu wangiqinisa engibophela memilenze phakathi kwamathanga kanti useyachana ….ngavele ngamfuna even more ngaphuma embhedeni ngamdonsa ngesandla ngambambisa itafula wadunusa ngalifaka lonke ngafenda rough ? wamemeza kakhulu “ahhh bby .bby…bby…bby..ungayeki bby please ” ngezwa ukuthi kumnandi kakhulu sengizochama nami ngenhlanhla sachama sowu2 ngeskhathi esisodwa ?

Sabuyela embhedeni salala ngezwa ngaye esethi “uzongiphinda angithi “kwaphendula ipipi kuqala lavele lavuka futhi ?

kbongubusa@gmail.com for more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *