Empangeni Fun

Nakhu ngizibhalele laykhaya ngfuna usisi engingambhebha kwaphendula isbabane somuntu. Ai sikhulume sihlele ukubonana nje. Lushaye usuku lokuhlangana Empangeni sizikhulumele sibe Siya la engibook khona. Sihamba siyahleka ngincoma ukudla engzokudla. Ngilokhu ngipansa lezi zinqa mangthola ithuba ngibrasha nje slow. Naye uzigangele Lo muntu uhhudla umthondo ufuna ukuwuvusa. Ai singene la eroomini. Avale umnyango sizibcokolele nje siqabulane kamnandi nje. Kancane kancane ukiss uvusa imizwa. Silokhu siqabulana akekho ovimba omunye izandla zihamba nomaphi manje. Ngimqabule bese ngithi ukuluma ulimu. Ahlanye bese ethi “yazi ubungthembise ipresent njalo”. Ukukhumbula nje lokho ngimqabule ngshaye ideep kiss bese ngdlalisa ingquza ngomunwe epentini. Ngilokhu ngihlikiza ingquza nje ngize ngizwe esemanzi nakakhulu. Ngimphose embhedeni ekhoneni izinyawo zibe ngaphandle. Ngehle ngokiss ngiqabule umqala ngehle ngesfuba ngibe ngimkhumula lengubo ayfakile. Ilula vele ukuqaqa nje izinkinobho phambili. Ngimqabule ngehle ngamabele ngize kwingquza ngitshelise ipenti avele azbonele iyaphi indaba. Avele athi angilikhiphe lonke ipenti. Ngilikhipha nje sengiqalile ngyaykhotha le ngquza namalebe aphume kamnandi lengquza imanzi nje ngimumunce ngimkhothe ngimbhebhe ngolimu elokhu ekhala ahhh aaaahhh Mmmm. Ngimkhotha nje ziyawa la ulokhu engbamba ikhanda akazi enzenjani. Nginyuse isandla ngidlale ngengono yebele ngibe ngimumunca uqhotho ulokhu unyakaza ngiwumunca ngiwudonsa kancane ngimubhebhe ngolimu elokhu engbamba ikhandla to ngohusha phkathi kancan ekhala nakakhulu. Achame okokuqala avevezele umzimba akhale nancane. Ngiqhubeke ngimunca namalebe ngimfake umunywe manje unglekelele ngezansi ngimkopa ngyamkhotha. Ahlanye nakakhulu Ahh aaaahh Mmmmm baaaabyyy baaaabbbbby Ahh Ahh. Lapho ngiqhubeka nje angikalidedeli ibele ngincinze ingono kancane. Angbambe ikhanda aqinise bese ngimunca uqhotho ngimudonse avele angiqinise kakhulu baaabbbyyy ahhhhhhhh ahhh aweeee ngyyaaa ngyyaaa Chamaaaaaa achame. Ngvele ngiyeke ukumkhotha ngiqabule kancan bese ngimnika icondom angfake sisaqabulana. Ngidonse unyawo olulodwa ngime phansi yena esembhedeni abuyele alale ngomhlane bese ngibamba unyawo ngimbhebhe ngimile. Unyawo olulodwa emoyeni ingquza imnandi imanzi iyavuma. Ngbhebhe ngathi ngyayigcina……

Part 2 coming

Ei ngidinga umuntu wesfazane in Empangeni or eskhawini to meet up with next week kanje. Ngfuna usisi ozifelayo ngocansi nongenankinga ngokukhuluma ngalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *