Ngashada kodwa ngithanda abesifazane.

Ngangisemncane ngiqala ukubona amantombazane emuhle ukudlula abesilisa. Ngihamba nabafana ngingabinendaba nabo. Ngangithanda ukuvakashela abangani besifazane ngoba ngangizothola ithuba lokuganga siqabulane ubusuku bonke. Isibindi sokubatshela kodwa ekhaya sasingekho ngagcina sengishada.

Inkinga manje akupheli ukulangazelela ingquza. Ngiphupha ngifake iminwe yami ngezansi phambi kokuthi angibingelele ekuseni. Ngidle kahle, ngimunce ingquza yakhe aze achame. Achemele mina.

Ngihlala nomyeni wami kodwa angineme. Ngifisa sengathi ngingathola umngani engamujabulisa ngasese. Sibe ngama best friends emehlweni yomphakathi. NgiseMzingazi ngokuhlala, eRichards Bay.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *