Wangikhwela Emini ka Bh

Shwele ngilesi yobufebe engabe ungilahlelani na. Lawo amazwi akhulunywa owesifazane emveni kokuchanyiswa kathathu kumzuliswano wokuqala.

Empeleni nje siyafa ukuqhanyelwa kuleskhathi samanje mhlampe nokudla esikudlayo kunomthelela. Namahlanje bengiqhanyelwe ngifa ngishaywa amahloni okuthi mhlampe kjona ongibonayo. Sengivele ngamnikela khona la e park lomfana engijola naye ngoba phela ungithathe ethi siyothenga Ice cream. Sihamba nje indlela yonke ulokhu engiphansa sakufaka umunwe phakathi nendawo kulowo mzuzu ne pent alibonwa. Ngizwe ngifudumalelwa amabele kabi kwafuquza ubhonstshishi mangithi nhla umthondo uyafutha kule makhwapheni wam. Sikhothane ngaphansi kwesihlahla kwajuza ama ubumanzi begolo ngemilenze ….. (Iyaqhubeka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *