Ngabhejwa ngadela

Akuyona ifiction le,yitrue story.
Ngahlangana nalobhuti kutinder,ngineskhathi beside ngisingle.well bengihlala ekapa nendoda eyavesane yayeka ngisho ukungithinta eskhaleni nje.nakhona ukungithinta kwakhe kwase kushintshile.ngangithola 1round after a month.wagcina ngo September ngabuyela edurban ngidecember.ngangabe ngusaphinda ekapa,ngahlala ke ngendlala.ngavula itinder account,ngatholana nalobhuti wangasenhla ngo august this year.saxixa nje kwakuhle,akasebenzi ubhuti uyafunda.wenza iphd kwimicro biology.
Kuthi ngelinye ulanga angicele ngimvakashele uhlala eReseviour hills.ngempela ngiye kuye,sahlala nje saxoxa kwamnandi.ngasukuma ngithi ngiyobheka something kuyou tube wangibamba wangisondeza kuye saqabulana iskhathi esude.amalips akhe amakhulu asoft Jesus.ngezwa umzimba wami ugcwala uhlevane engathi ngyagodola.
Angibanga ngisayenza bento engangithi ngizoyenza.ngama phama,wakhiya emnyango wabuyela kimi.sakhumulana simile kanjalo,sahlehlela embhedeni.nokhuphefumula sekuphezulu.ngawugcina nini nje ukiss ngangithi God ngibonwa yini.wayeloku engidla ngomunwe siqabulana.wathi esuka wabe eloku edlalisa ikhinqi phezu kwabhontshisi arabhe ubean ngekhinqi.alifake kancane abuye alikhiphe.lapho kuthi angivesane ngizisindelele.
Wafaka icondom,wase ewufaka wonke ngezwa umzimba wami engathi ukitazeka wonke.cha shame uyabhebhana nanguya umuntu,nami ngangenza sure ngimunika lonke ngiyamhlangabeza.abuye ajikise isandla ngaphambili athi efenda even erabha ubean mane kuthi angisangane ke lapho.kube mnandi ngenye indlela.lapho ngyantshena ukuthi elakhe lonke uzolidla yedwa.ngimtshena nokuthi ngifuna angibhebhe njalo.
“Ngyachama babe enza kakhulu ngyachama,Gooooooooooodddddddd”umzimba wakitaza wonke ngezwa engathi khona into engikitaza ngisho izinyawo izinzwane zagoqana.angazi mina,ngyachama kamnandi.ngantshena angibhebhe idoggy manje.and ngyazthandela idoggy,inginika indlela yokudlala ngobean ngibhejwa.but yena wuye owayedlala ngobean wami.angazi noma wayechathile or wayedleni yangibhebha indoda ngachama ngichamile.yona lutho.waze wathi asiphumule engachamile.lapho sijulike simanzi.
Ngangivakashe usuku kuphela ntambama ngagoduka.ubusy too much ubhuti wakhona.njalo Yi research,njalo uya elab.unamastudent abuye awafundise.campus from 7 to 22:00 everyday.
Ukuvakasha ngisavakashe kabili.manje ngina2weeks ngingamboni,ngyafa yinkumbulo.plus angazi nokuthi ngombona nini.indlala ithe mbe,I feel so lonely shame????

5 Comments

  • EResavor Hills? eWestville right, im sure that dude befunda eUKZN, i know this coz nam im doing my final year khona nd ngihlala eResvior…. Text me if yu ever wanna link up 0606327691

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *