LUCKY YOMAMA OMDALA

Sanibonani bathandi bengquza nomthondo.
Nayindaba la, izolo bengise Thekwini ( Town) ngizwe ngiqhanyelwe ngingene BUTTERWORTH ngithi angishaye noba iyi 1 round la ngichame., ngenze njalo. Ngaphuma ngahamba la ngabo 06:30 ntambamba ngaya Rank lase PHOENIX vele ngihlala khona ePALVIEW, uma ngifika isishda ngomuntu oyi 1 back seat ngingene ngihlale phakathi komuny’umama omuhle ne Ndiya eliwugogo nje, ngigqoke short elula nje ngaphantsi kune trunk kuphela. Isuke Tax sihambe uma ngibheka lomama seduzane mhmm amathanga abomvu tebhu iskirt sakhe senyukile, ngivele ngiqhanyelwe same time futhi no bhiya usuyagijima emzimbeni, anyakaze lomama sinyuke futhi skirt Awu!! Kodwa nkulunkulu wam ungenzani lomama. Uyisdudla esihle ufake iyibuko uyabona ukuthi yilabo mama bazaziyo. Angisakwazi nokuyibamba umthondo uyafuquza phantsi kwe short useyangibuka lomama uyabona ukuthi ngisenkingeni. Baqale abantu behle emotweni sisale soyi 2 la back seat kuvele ngiqhanyelwe kakhulu naye uyabona. Ngizwe ethi yey wena ngane yhin inkinga yakho ? Kwenzakalan la phantsi kwe short yakho? Ngizwe leyomibuzo ngethuke ngome nka. Athi kimi uzoyeka ukubuka izinto zabantu abadala, siqale sincokole ke ngoku angibuze ngihlala kuphi ngisho athi naye uhlala Phoenix ngaseskolweni RIVER VIEW ngithi hawu awukho kude nala ngihlala khona cz ngehla Delta Palm. Useyamoyizela la duze kwam ne pipi ngapha alinginike thuba, ngizwe engigxavuna ethi othi ngizwe lento isifuquza. Wakhala wababaza wathi kodwa ngane une pipi elingaka, angaphuma amazwi kimina koma amathe. Walikhipha ngaphandle kwe short walishayisa indlwabu ngiyabona useqhanyelwe naye. Ngezwa engibuza ukuthi ngijahile yhin? Ngathi cha wasethi asokwehla sobabili ngimphathise iyimpahla zakhe ngathi ok ngoba vele akekho kude kunami. Sehle motweni sihambe siyazixoxela nje, singene kuthulekile la ndlin, ngifike ngihlale kusofa athatha plastic ababeke , akhiphe Wine ayibeke tafuleni sixoxe siphuze athi uhlala yedwa uBaba walana uyiphoyisa eGoli ingane yakhe eyintombazane ifunda UCT. Ngivele ngiqhanyelwe kakhulu mangizwa lokho. Mudala lomuntu kakhulu kunami ula ko 50 nangaphezulu mina ngina 29 yrs, ey ubomvu nangu umuntu, ayongena ekamelweni lakhe ngishaye glass egcwele ngizwe ukuthi ngizobhebha la. Avele abuye esegqoke night dress emfushane azohlala la duze nami avule amathanga usecwebezelise amehlo. Wabuza uyangihalela baba? Azange ngiphendule ngamngenela ngolwimi ngezqa umzimba uyashisa bhe ngakhumula le night yakhe kwavela umzimba omuhle kanjani mhmm ngangenela amabele ngolwimi waphefumulela phezulu ngehla ngakhotha nkaba yakhe wahlanya uma ngithi Haaa !! Isibumbu singaka sinoboya amalebe aphumele ngaphandle ayalenga ngavele ngahlanya ngawangenela ngolwimi wakhala miii iyinyembezi ngamkhotha ngifaka lwimi phakathi ngamuzwa enyusa iqolo wakhuluma izilwimi ngawamunya strong amaleke ngezwa eqhaqhazela wachama kwakhala golo lathi briiiiii bengiyiqala into enje. Athi bhebha baba nali igolo kudala ulihalela, ngayihosha mamba yam esho ngekhinqi elikhulu eselicwebezela ngabrasha bhontshisi wamemeza ngawubusheka wonke usuyashelela limanzi golo ngafenda strong ngezwa kuthi liyashisa ngizosheshe ngichame, ngamphendula ngamngenela ngemuva bengiqala ukubona muntu omdala elikhipha kanjeya igolo ngasemva. Sengihlanyiswa ngamalebe ngiyawabona ayalenga anginwaya amasende , ngiwubhuxeke akhale athi ucela ngimudle ubusuku bonke ngivume nami ngizwa golo lishisa. Ngithe ngizwa ngizochama ngawukhipha kwasala imbobo engakanani egolo yhoo phela ngiphethe imamba qobo lwayo, ngawubuyisela ngezwa ngiwushaya kwindunu wathi hawee ma akaze ngibhejwr lapho lavele lashelela ipipi vele indunu nayo isimanzi te , ngafenda strong selidlontozela igolo kushaya moya liyasuza ngiwushise phakathi ngizwe kuqoqana obhozo kwazula ikhanda kwahamba ingqondo sengibhongisa okwe nkunzi yenkomo ngasithulula madoda enduna ngathulula into eningi engizwe umzimba wam ubabuthaka ngalala yaca eqolo kuyena naye esethe ba ngesisu phantsi. BENGIVUKA KHONA NAMUHLA EKUSENI NGAYA ENDLIN NGIZWA UKUTHI CHA NGIYIDLILE INGQUZA YOMAMA AND IMNANDI INGQUZA YALABANTU BADALA NGIYACHAZEKA, ANGISAYIFUNA NGQUZA YAMA 2K MANJE. NAWE IF AROUND ( PARKGATE, MAOT, PHOENIX, NANDA) Ngithinte la ngizokujabulisa 0713517791. Ngifuna UMAMA omdala ngizomkhotha ingquza adele 40- 70 uryt kakhulu. Ungasabi ngikhona ngingu MTHONDO OMKHULU ngizokudla mahala

One Comment

  • Ngicela umama oneminyaka 51_57 angithinte sixoxe kuwatsup noma. Nini 0788554180 othanda isex

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *