Isifiso Sam

Sekunesikhathi ngiphezu komkhankaso wokuheha umkami ukuthi avume sizithokizise ngocansi nabanye abantu.

Waqala wahayiza ibhadi ethi ngisangene, kodwa muva nje useba manzi ngenyindlela uma ngimbhebha bese ngiphinda ngimlinge ngokuthi kulungile ukuthi ake azitholele umthondo ozomshuda kunwebeke leligolo lakhe elimnandi.

Lapho uchama azibhonqe uma ezwa lawo mazwi yize esasaba ukungikhombiisa kuthi usekulungele ukuzama.

Ngiyabona manje ukuthi uma kungavela ithuba nomuntu oright leliphupho lami lingafezeka.

Ngiyazi akujwayelekile kwabakithi ukwenza lomkhuba ngenxa yezinkolelo eziningi kodwa akuve kungiqhanyelisa ukubhejwa nokuchanyiswa komkami enye indoda ngikhona noma ngingekho. (Bengikwenza kuma relationship engiphuma kuwo)

Uma ngingekho ngidinga ukuthi abuye angixoxele ukuthi udliwe wajabula kangakanani.

Mhlawumbe bakhona la ekhaya abangangsiza kufezeke leliphupho. Imininingwane soyixoxa ngasese.

Ngiyazifela ngengquza. Ukuze ngingaphazanyiswa ekuyidleni ngidinga umkami alithole naye ipipi futhi limhlanyise kube mnandi ekhaya.

Couples and horny singles are encouraged to get in touch sibone ukuthi kugcinaphi. Asibhebhaneni sandise ubumnandi ngokuhloniphana.

9 Comments

  • Unfortunately in KZN but highly mobile. Let’s initiate a conversation on email or efonin

 • Singahlangana wena udle owami. Same room did beds, swapping. Email us. Usho uma ufuna mina or both.

  Reply
  • Sihlala e Windermere. Kzn.
   If your profile is linked to your email then you will get an email from me. I don’t really want to post my email here. Hope that’s ok.

 • Yazi nami nginaleyo nkinga ngiyathanda ukuxoxelwa if umuntu engizwana naye kadr ebhebha ngivele ngimhalele kakhulu futhi ave ngithanda ukubukwa abantu bebhebhana live

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *