Blkcoco✍️ untitled

Untitled ..by Blkcoco

Igamalami ngingu Palesa ngineminyaka engu-36, umyeni wami uJomo uneminyaka engu-44, umngani wami uSne uneminyaka engu-32. Ngishade noJomo iminyaka engu-11.

Sasike senze zonke izinhlobo zocansi ezingenzeka ezithandwa nguyeni wami uJomo. USne akaze abe nendoda iminyaka engaphezu kwemithathu l, muhle kakhulu. Ngahlangana naye ekhasino uminyaka emihlanu endlulile.

Ngisebenza ekhasino yaseHollywood isevisi ye-VIP ekhethekile iyisevisi yangasese engiyidalile ukuze ngigcine abagembuli abathile bejabule, kufana nomsingathi kanye nomphelezeli kuhlangene. Nginabanye abantu besifazane abane abangisebenzelayo, okuhlanganisa nodadewethu uZama.

Umyeni wami wayengitshela ukuthi ufuna kangakanani ukubhebhana noSne, wathi angathanda ukumgena ngemuva naphambili. Ngakhoke siqhamuke necebo.

Ngiye ekhemisi, ngathenga inqwaba yemithi yokulalisa amandla abantu abadala kanye nemaphilisi okuvusa inkanuko. Ngawagaya ngiwagxuba no-flour wamakhekhe. Ngabhaka amakhekhe amnandi.

Ngamema uSne endlini, saphuza futha sadla namakhekhe, uJomo ebhema insangu. Wasebenza amaphilisi ngokushesha, ngambamba ngesandla ngamusa ekamelweni lethu lokulala.

Ngiqale ngikhumule izingubo zakhe, asele engqunu. umzimba wakhe muhle futhi uyakhanya nje kahle. Amabele akhe makhulu kahle nezingono zakhe ziqhinile. Isibumbu sakhe siyinqunquma ehalisayo.

Angene umyeni wami uJomo, akhumule abenqunu futhi agibele embedeni. Angiqhabule aqhede ayehlele esibunjini sakhe uSne, avule imilenze afake ikhanda lakhe, awake asikhothe isibumbu sikaSne.

Name qhubeke ngimdlalise izinwele, ngibe ngimqabula nje kancane, eseqala ukuvuleka impela, uJomo uphakathi kwemilenze yakhe ufaka ulwimi esibunjini, futhi umbhebhe ngolwimi lakhe.

Wakhuphuka umnyeni wami waqala weza kimi saqabulana ngizwa ukunambitha kwesibumbu sikaSne olwimini lomyeni wami. Umthondo kaJomo wawuqinile ubukeka umkhulu futhi mude. Ngiwubambe ngesandla umthondo wakhe ngiwushayise indlwabu kancane, Ngiphinde ngiwufake emlonyeni, ngithi ukuwumunca.

Aphenduke uSne ambhekise phansi, agobe izinyawo zakhe. Ngisukhume nami ngingene ngaphansi kwakhe uSne. Aqhamuke ngemuva umyeni wami abeke ezinqeni zikaSne. Agcobe amafutha emthondweni wakhe nase mbobeni yezinqe zikaSne. Awuhlohle umthondo ezinqeni kancane kancane.

Wabhebha izinqe zakhe efenqa ngamandla. Ngezwa umsindo omkhulu, kanti kububula uSne. Wayene orgasm enkulu, wachama uSne. Wavule amehlo angibuke ngqo emehlweni, kungathi uyaphupha. UJomo umyeni wami ubelesele endunu ngomthondo, abheke emuva uSne, athuke uma ebona ukhuthi ngumyeni wami lona mbhebhayo endunu.

Ngabamba ikhanda uSne ngamsondeza kimi, ngamqhabula emlonyeni, wavuma kodwa ngizwa nje ukhuthi usathukile. Ngimuzwe esengifaka ulwimi phakathi emlonyeni, ngizwa ukhuthi uyakujabulela konke lokhu.

Umyeni wami wakhipha umthondo endunu eawufuka esibunjini sikaSne, waqala ukufenqa wambhebga wabe esekhala uSne. Wabubula into engingayazi kanti useyachama futhi i-orgasim yesibili.

Umyeni wami uJomo eqhubeke njalo ebhebha isibumbu sikaSne futhi esebubula eqhaqhazela. Esho chama ngaphakathi kwesibumbu sakhe uSne, wadubula amasperms evuza esibunjini, ngase ngiphuza isidoda sakhe esasiphuma siconsa ebusweni bami.

Sabhebhana amahora amaningi umyeni wami engitshela ukuthi ufuna ukumkhulelisa. Wambhebha ngakusasa ekuseni.

The End

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *