Blkcoco✍️ Imikhuba 2

Imikhuba 2 ..by Blkcoco

Ngiyathanda ukushaya indlwabu futhi ngihlikihle umsunu wami, ngibhema insango mangiqeda ngihlikihla umsunu wami omncane amahora amaningi ngibuka ama-porn noma ngiskrola ku-facebook. Ngithanda ukuvulela amadoda amadala imilenze, ngibabonise ingquza yami encane.

Ngingathanda ukuthi indoda endala engajabulela ukudlala ngengquza yami. Ngiyathanda ukwazi ukuthi indoda endala ingahambisana nengquza yami kanye nokusabela kwayo, ukubuka ingquza yami futhi ikakhulukazi ukudlala nje ngomsunu yami omncane. Ayikhothe ingquza amahora amaningi bese ungitshela ukuthi ngimuhle kanjani nokuthi ukujabulele kangakanani ukukhotha ingquza yami. Uyimunce ingquza yami encane futhi udlalise umsunu ngolwimi, ngiyakuthanda kakhulu lokho.

Ngiyathanda uma ababa omdala engiphathisa njengenkosazana kodwa embhedeni engiphathise okwentombazane eyisifebe. Ungibhagxabule izingqe futhi ungikhafulele ebusweni njengonondida, bese ufaka ubuso bakho emilenzeni yami udle ingquza sengathi ukudla kwakho kokugcina. Ukhafule futhi phakathi kwengquza bese uyawufenqa ngolwimi lakho, ungene phakathi ngalo ulwimi ujule ngizengichame.

Ngithole ubaba omdala wokuqala ku-facebook engizohlangana naye, uthi uzongiphatha njengenkosazana yena. Uyayincoma kakhulu ingquza yami enhle encane, uthi ufuna ukungivula imilenze yami ayihlole kahle ingquza yami futhi aqiniseke ukuthi ngiyintombi nto.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *