Gada osisi abadala

Mina ngiyinsizwa nje eneminyaka ewu26, kwathi ngelinye ilanga ngisejimini ngabonana noSisi ona40 years , sabingelelana , sajima ndawonye silokhe sibukana sihalelana. Kwathi Sesiqedile ukujima, usisi wacela siye kwakhe udinga usizo ngeLaptop yakhe. Sathi uma sifika kwakhe , wahamba wayogeza ngamlinda eSitting room. After iskhathi wafika eSitting room enqunu, inkomo inezinza kamnandi , namalebe evela kahle, amabele Emile ethe mpo, ingono zakhe zinkulu zocijise okomkhonto. Wathi angikhumule, waqede wabe esengimunyunga umthondo, wamunyunga namasende, kwathi kusenjalo wadunusa wathi ngilfake ngemuva, ngayizwa ishisa inkomo yakhe, zaya ngamfenda , ngezwa kuqina obhozo Ngavele ngachama phakathi. Kwimanje nje ukhulelwe ingane yethu. Akaze ngizwe inkomo emnandi kanjena .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *