Blkcoco✍️ Online Chat

Online Chat ..by Black Coco

Ngolunye usuku ikakhulukazi ngangizizwa nginamahloni ngalolo suku, ngathatha isinqumo sokungena ku-chat yezitabane ku-facebook efonini wami. Ngaphambi kokuthi siqale ngineminyaka engu 17, ngiyi-slender, i-yellow bone, nginamehlo ansundu.

Ngakho ngangena kufoni yami ngase ngingena ku-chat yezitabane ku-facebook. Ngivule i-video khamera yami ngiyibeke ngendlela thize, ukuze bangaboni ubuso bami ngase ngichofoza u-enter.

Umfana wokuqala wangeqa kodwa owalandelayo wasala. Wangibuza ukuthi ngiyafuna yini ukuzijabulisa. Ngakho ngambuza ukuthi hlobo luni lokuzijabulisa akhuluma ngalo. Ngakho wakuthatha lokho njengoyebo futhi wathi angisukume ngikhumule kancane. Ngalalela kancane ngase ngikhumula kancane amaphijama ami. Futhi ngema ngabonaka umzimba wami wonke ku-camera, ngakhumula ngaveza nje izinqe zami.

Athi “wow baby manje khumula ishirt ugobe”

Manje ngase ngiqhanyelwe ukuthi ngime ngicabange kahle ngenze njengokusho kwakhe ngikhumule ihembe namaphijama ami asele ngigobe kuye.

Ngase ngimbona ekhipha umthondokazi wakhe omkhulu. Waqala wabamba umthondo wakhe wawushayisa indlwabu kancane, wathi nami angiqale ngifake umunwe ezinqeni zami.

Manje ngaphambi kwalokhu ngangike ngazibhebha endunu ngingedwa kodwa njengoba ngineminyaka engu-17 ngangingakwazi ukuthenga i-dildo, ngakho ngasebenzisa izinto ezinjengamakhukhamba nobhanana, neminwe yami. Ngifake umunwe endunu ngingene kancane ngiphume.

Wathi “Yebo yilokho baby”

Ngifake kancane umunwe wesibili endunu, waqala washaya ngokushesha indlwabu. Wathi angishaye izinqe futhi ngithi daddy kuye. Ngakhoke ngavele ngayenza ngapetula izinqe njenge-slut esihle ngikwenzile lokho.

Ngiqale ngishaye izinqa ngimncenga ukuthi angibhebhe.

“Daddy ooohhh daddy ngibhebhe ngomthondo wakho omkhulu ooohhh daddy ngibhebhe”

Wasethi nami angishaye indlwabu, nami ngalalela kodwa ngagcina ngigobile ngifake isandla endunu ngizibhebha ngeminwe yami, nesandla sinyakaza ubuso bami phezu komcamelo, engitshela ukuthi useduze nokuchama.

Ngimncenge “yes daddy ooohhh ngichamele, spermsa phezu kwezinqe zami”

Wavele wawadubula amasperms akhe, wabubula ememeza.

“Ngiyachama aaahhh aaahhh aaahhh” wachama.

Nami futhi ngachama inqwaba yama-sperms engingayazi, kwakuyi-orgasm engcono kakhulu engake ngaba nayo ngeminwe emithathu embongolweni yami. Ngemva kwalokho wavele wangeqa wangishiya ngiqhanyelwe embhedeni wami.

The End

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *