Umngani wase gym

Ngiyindoda eshadile. Ngiyajima njalo ntambama. Ngelinye Ilana ngabona umfazi kamakhelwane ejima. Ngaya kuye ngambonisa ukujima kahle. Emva kwalokho ngabona eseloke engibuka. Saqala sakhuluma nje kaningana after gym. Ngaze ngamngena ngo whatsapp ngaloke ngimuthumela ama jokes. After a few months sase si close kakhulu. Ngavele ngamcela ukuthi angadinwa kodwa ngiyamudinga. Naye wavuma ukuthi uyangihalela kodwa ngeke angibhebhise ngoba uzwana kakhulu nonkosikazi wami futhi nami ngiyamazi umyeni wakhe.

One day a qeek later ngo whatsapp wavele wathi uyahluleka ukuzibamba ucela sibonane. Ngavuma. Sahlangana e hotel. Unfortunately umakhelwane wavele wahluleka ngiso ukukhumula. Wathi nje ngeke akwazi. Ngavuma . Sagqoka sahamba ngokuhlukana. A few days later sahlangana ephuma ejimini. Ngathi kuye asambe siye kokhuluma emotweni yami. Wathi engena ngavele ngayisusa ngabheka e park yase pinetown. Kwase kumnyama arohd 20h00 so nje asibonwanga abantu. Saya e back seat. Saqabulana kamnandi. Mangihambisa isandla emathangeni hhawu , iphenti alikho. Ngafisa ukumudla same time ngolimu. Wavele wagibela ngaphezulu ngakhipha ipipi ngomlenze wesikhindi sokujima. Wangamosha isikhathi. Wazigwaza ngepipi ingquza yalibamba …. kwacaca ukuthi ubelambile. Angifendangi ngisho nakanye. Uthe ehlala wabe echama eqhaqhazela same time

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *