Umngan njeeee endidlana naye

Ei bafe2 make ndinibalisele laaa ngobungan obukhokhayo.yaz ndinomngan laa esisebenza naye mmmm bawo yazi 1 day ndiborekile.ndi busy noo whtspp mina haaa nanku u hi usuka kuye lo sisi.hayi ndivume abuze ndiphi ndithi ei ndikhona ndizi birekele.athi naye use dlin uhlezi noo.sisi wakhe.hayi ndithi ndiyeza kungabo 10 ebusuku.hayi ngempela ndifike.

Ndiffike nje esanda ukugeza mmmmm segqoke oku kokulala.hayi ndithi yhoo ndikhathele ndisaphumla embheden vele.akuna zihlalo laaa.hayi ushaye u 11 athi sisi wakho naye uyalala.ndithi wizan zolala.mina.zolala.laa eduze nani vele ndikhathele ngo 1 ndiyahamba. Balale mmmm usisi wakhe mmm mubi yena bt yhooo ume.kahle nd ama thanga wakhe flesh mmmmm.

Hayi ndivele ndizumele.sametime. awu uma ndiphaphama undimbathisile.umngan wam loo ngabo 1 izikhathi. Ei nd uncike laa kimi mmmm ndithi ndithi kancane mmm akaligqokile ipenti mmmm ndilokhu ndim brusha ama thanga.avele ajike alale ngomhlane mmmmm.ndithi ndi brusha ithanga mmm isibumbu esingaka.haaaaaaa mmmm haaaaaa .ndizibuze zombhebha njan naa lomntu coz khona noo sisi.wakhe laaa.hayi ndilokhu ndimdlalisa igquza ndigcine sanefaka umunwe haaaa semanzi teeee mmmmm.ndimzwe endidansa endiletha kuye mmmmm avele andi flathele aliveze ngemva.hayi ndiwukhiphe umthondo kazi wam madoda ndiwuthi ukuwenyusa ndiwehlisa edidin mmmm avele asondele kakhulu awubambe awujikijele phakathi mmmm athi ukuwuminca kancane mmmmm.ndithi ukunyakaza kancane since kuno.sisi wakhe mmmmm hayi athi gibela.ngaphezulu ufuna umthondo yena.

Empelen nam.ndiyamfuna bt siphazanyiswa ngu sisi wakhe omncane baya lamana.ndigibele.ndithi uku muva kancane slowly ei ndizwe ngeke.lesi bumbu siyavutha ei ei ndizwe kwaa yena seya khala.manje.ndithi ukumvala.umlomo.athi hayi awu yidla.igolo naye looo seya bhejwa vele..mmm lawo mazwi vele ahlale entliziywen hayi ndimgijime ngomthondo.hayi ndizwe sisi wakhe ephenduk elala ngee sisu mmm hayi ndithi ukuthi kancane kuye ngesadla angan ndiya bhebha ngala.yena ndithi kumdlalisa izinqa avele.avule.imilenze haweee maaaaaa awu singaka naa laa.isibumbu sigcwele ipenti mmmmm ndifake umunwe haaa wee maaa siya xathuka naso ukuba manzi mmmmmm hayi ndimngene ngomunwe ndibe ndidla sisi wakhe ngomthondo.

Vele avuke sisi wakhe ayochama akhanyise veele ndehle kusisi wakhe nam.uma ebuya haaaaa ubhushuzela ngesibumbu sodwa sevele nee penti walikhumula mmmmm.athi bhebhanani ningalokhu ndiphazanyiswa yimi kodwa nazi nam ndiyawudinga umthondo.haaaaa vele ndishawe ama hloni .akhwele eze kum haaaaaaa afike athi sisi asilidle leli mpondo mmmm hahi vele aqale andiphushe ndilale ngomhlane aze kum agibele kum awufake wonke umthondo mmm bawo hayi vele kudume ikhamda nooo sisi wakhe ubusy laaaaa uzithinta igquza nam ndilokhu ndilwenaya ngempela ididi lakhe.andibambe sisi wakhe athi bb yhoooo kudala ndikufuna ndivela ukukuchamela mmmmmm ndithi chama mama haaaaa vele asquite haaaaa uandishaye ndibe manzi teeeeeeee akhale awele ecelen .sisi wakhe naye agibele haaaa zikhale ke manje impela udliwe umthondo lidliwe ididi hayi zikhale ngempela athi naye bb cela ukukuchamela haaaaa hayi kanti nam ndiyezwa ukuthi igiya liphezulu andichamele haaa ndibe manzi teeee naye awele ecalen kaa ssisi wakhe aquleke

Hayi ndisukume nsiphuze aManzi uma ndibuya sisi wakhe uelele flat igquza uyeneke obala haaaa ndibe ndiwugibisela phakathi .athi ephephema nje ube ugcwele isibumbu umthondo.hayi zukhale ngempela ndizwe sethi bb cela uzosidla everyday yhooo umthondo wakho umnandi ufikelela kaa lula kwi g-sport hayi lawo mazwi avele akhuphule igiya haaaa kanti seya chama unkunzana akwininize laa phansi kwam mmmmm andichamele nam ndisidedele isidoda mmmmm avule kakhuluh athi andim mithise mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lamnandi ididi

Hayi ke silale flet sonke .hayi ke zilokhu zidumile ubusuku bonke ndizwe nomthomdo manje ubuhlungu kodwq uvuka 1 way awulali.kuse ekusen bathi late ndibuye bandilindile.hayi inene ndibone nazi ingane boooo.yazi leee incane alwys iyandifuna njalo ithi ayiwudel umthondo wam.nasisi wakhe ngapha hlezi naye efuna seqala nesikhwele ke yena ufuna kundidla yedwa not nooo sisi wakhe.after 3 or 4 days suke ndiyodla izibumbu ezisu 2 nje .nawe ngakwenza lokhu

One Comment

  • Ngicela ukuth sobhebha sibabili next uthathe lowakh Nam ngithathe owam whatsapp 061 373 4097

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *