Please hit me on my email with your WhatsApp contact, my email sbusisobrian94@gmail.com

Hey ladies, igama lami nguwu Sbusiso, ngihlala eDurban, ngisebenzela khona futhi ngokunjalo, ngi-clean and ngyasazi istory sami… Ngidinga umuntu wesfazane esizozixoxela naye on WhatsApp nge-sex, singange over the phone, when the time went by masizwanile ngokwenkulumo sihlangane sibhebhane. Soxoxa nge-sex, sometimes masiqhanyelwe senze ne phone sex, umuntu wesfazane owaziyo ukuthi ufunani.

Noma ukephi, if nje you are interested please hit on my email cos I have a car. Ngzofika la okhona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *