Ipipi elincane

Sanibona bahlali ngingumama osekhulile impela 48yrs umthondo ngiyazithandela sengathenga nomthondo weplastic ukuze ngizidlokodle uma ngilambile.Nakhu kuyiSabatha ngivuke ubhontshisi uluma ngizwe ngempela ngiyawudinga umthondo ngizame ngizikope lutho akufike endaweni sekudingeka umthondo,ngithi ngivuke ngiqalaze ukuthi akukho nje okungumfanyana oseqinile engizokuthuma isinkwa ngime ngaphandle lutho.Ngicabange ukuthi ukhona Mxo uwumashanela lapha etohweni uhlezi ethi uyangifuna uzongikhalisa ngimufonele ngimubuze uphi ngafa nginxaniwe uphuzani athi use town uzongiphathela ngiphuzani ngithi akathenge wine elibomvu ngimuzwe unkabi ukuthi ujabulile yena sicishe silingane ngoba uno 43 yrs ngimyalele ukuthi uzogibela kanjani.kuthe nje ngabo 2 ntambama ngizwe knock Mandwandwe vula imina haaaa ngigxume uyena Mxo angiphe hug angibuze ubaba wekhaya ngithi akekho usemakhaya.Hay impela sihlale ngenze jkudla siziphuzele iziphuzo zethu.Mxo muncanyana ngomzimba mina ngiphakathi nendawo siyaphuza siyadansa sebusegazini sengiyamhalela nobhontshisi usuyagxuma msunu uswakeme sekuyashisa ngikhumule iskibha ngisale ngo bra ababaze amabele Mxo athi mahle amile ngithi akeze awathinte kwabe ngisho esilimeni swiveled sehlise bra siwangenele ngolimi mmmmmmm ngezwa ulimi lukaMxo lushisa kamnandi ngisondeze kakhulul awancele kamnandi siqabulane sengimanzi nte ngiyamfuna ngempela vese nephenti alikho ngifake iskirt se jean ashore phansi Mxo afake ikhanda akhikhothe yoooooo ngiyahlanya manje ngigqume mmmmmm kumnandi bby sengimbiza ngamagama amnandi ngihlale kusofa ngivule yonke imilenze igolo lisale obalal sengiyahayiza Mxo ngibhebhe manje kade wawuthi ufuna ukungikhalisa .Kodwa okungimangazayo ngithi ngiyabamba ebhulukweni angizwa lutho ngizibuze ukuthi ngabe akuvuki yini kunkabi kodwa yena ungikhotha kamnandi asho akhumule haaabe ngibone into nje encane sengathi crayon ena wax kona akuthambile kuqinile ikona iipipi elincane ngithi kazi lizongena yini phela mina nginegolo elikhulu kade lalidliwa imithondo ehlukene.Bhebha wena kusho mina ngimthethisa yini ipipi lengane uyindoda appendage Mxo ngizokubhebha ukhale ngimuhleke alifake ngingezwa nokuthi kungenile ngibone ngaye efenda nami ngithi othi ngizame ngilekelele mmmmm kona kuyangikitaza ngimuzwe esesheshisa ngimthethise ngithi ungangichameli wena walikhipha wachamela esandlini sakhe ngadinwa ngamuxosha ngasala ne vibrator yami ngazibhebha ngaze ngachama.

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *