Sabawela inkomo kulamakhaza

Kwaze kwabanda la e hammarsdale ngizwa ngihalela ukuthela umuntu ogangile ngisho Ingena Mona ngenkomo umuntu oyfela ngomthondo njengam ngiyfela kanje ngeGolo guys lento yadalelwa intokozo …..igolo limnandi nomthondo umnandi??? le weather idinga Okwazi ukuzi thokozisa ngesitho sakhe I feel lyk ngingathola u dpkiss ngihambe umuntu ngo kiss kunzima ngimbulale ngenkotho bese ngithi ukwehlela emqaleni ngimsaye nge love bite avele avule iynyawo ekhala amnandi ethi bby waze wangi qabula kamnandi MUDLIWEYNGANE ngimkhothe aze abe dizzy ngehle kancane ngiqale ukumcela amabele ? Ave limnandi ibele and lishisha kamnandi ngimbambe u beans ngithi ukuw brash slowly kuphume u juice wakona Isanda sami siqale usushelela ngehlise ikhanda ngiqale ukukhotha u beans ngiupetule inquza kubonakale ama insider umthondo wami uqale ukuphefumula engathi Uyathetha ngimfake umunwe ungene wonke ngalan ngibe ngikhotha u beans ?igolo lifaquze lodwa??kamnandi ukubona intombazane izwa ubumnandi uybone idonsa amashidi embedeni iswela I balance ibuye iybambe amabele ikhala kamnandi ithi ahh ahh ahh wase wangenza kamnandi awemhah awemhah baby bby ngivele ngiqale ukuybhebha ngilfake ikhinqi kuphela ekqaleni kwegolo ikhale ize ingdonse ungene wonke ngiybhebhe ….

?? madoda ngiyay fela negolo and limnand? ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *