Igolo ladalelwa ukubhejwa???

Ave ngigangile mina ???? ngathi ngelinye ilanga ngiy bhorekele kwafika abangani nami bathi MUDLIWEYNGANE asambe siyo chill e tavern njengoba kune event khona .phela kwakufike ama celebrity lapho kungenwa ngo R50 esangweni sathi mesifika safika kugcwele ngaphale iyntombi zilahliĺe zifuna ukungena …nami ngezwa inhliziyo yami igxuma ngenjabulo phela ngasengi bonile ukuthi ngafa igolo ….. ilona suku engalutapa kakhulu igolo??………..p2 loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *