Ngabhebha mngani kaAuntie wam

Ngangihlezi ngiphathiswa uAuntie kumngani wakhe sometimes naye angiphathise kuAuntie…abuye afike ekhaya aze ahambe late athi uAuntie angimuphelezele kwesinye isikhathi sihlale emzini kalo mngani ka Auntie size sihambe ebusuku …kuthe ngelinye langa lo ngamuphelezela mngani ka Auntie wangibuza ukuthi ngijahile yin ngathi cha ..wathi ufuna ngimusize endlini akukhanyie ekhishini nasedaningi rum ngafika ngempela ngawulungisa gesi uyazi ngisebenza ngawo …sixoxa ngilungisa ebuza ukuthi anginayo yin ntombi akaze sbone muntu nje kuthiwa owamii ngathi cha ukhona usebenza Pretoria wathi awu ngijabula nin once a month ngasho ukuthi sometimes 3mbths yaphela ababaze qede athi kodwa siyafana Boy ky worse okwami ngihlala ngedwa indodakaz yam ibuy every Friday kodwa nje ngihlezi nginesithukuthezi indoda ngina 8mnths ngayigcina ngibabaze Ngithin sekulungile abonge athi mali yedrink yakho Ngithi mina ngizoyilanda late kuze ngiqede isthukuthezi kodwa angazii uAuntie …ahleke ngibonge Ngithi ngiyadlala …ku free cc bye …ngihamba kwathi ngabo 9 sengise ndlin yam wafona wathi drink woza uzoyilanda yin usuyasaba yin ukubona izinqa zami …ngavele ngaba horn ngathi gubhu ngathi ngyeza… Ngafika wavula wakhiya ngashawa mahloni phela ungishiya ngo 19 years wonke angangizala nje …singene roomin lakhe lokulala akhumule yonke into asale ewuyena nje ngikhumule skin phaqa skhibha vest…Ngithi ngiphuthuma kungena engutsheni mbheden angibambe athi asiyen shawen bengaka gezi yen ngendlela eselime ngayo ngivele ngimuphushele mbheden Ngithi asiqala la…ngamukhotha igolo…ngamuncela amabele ngabuyela kwigolo ngamuncela…ngamuphendula ngavele ngalifaka kwesophuthu…umlilo wathi angibuyele ngilifake kwi golo ngathi mana ngisadla la kwesophuthu…ngaze ngamchamela kwesophuthu sageza qede ngadlal isbumbu kwasa saselwa kwasaya 8 akuselula ukuphuma la ngamudla usuku lonke kusalapho sadlana waze wasibamba u Auntie wami …wakhuza wakhathala today ntambama nje ngiyomudla imunandi ingquza kalo auntie.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *