Ukuba inyoni into endala

()

Nganginentombi eyitshitshi. Sajola kamnandi for 1 year singakaze silale. Not ukuthi ngangingafuni, ngangihlonipha ubuntombi bayo. Ayke langa limbe yimi nayo sivumelane ukuthi uzofika ekhay, afike nebala. Siqabulane kube kuhle Kuphele i hora siqabulana nalomuntu naye usethambe usevula namathanga isnoma ikanjani. Inkinga ufake u jean waze wafasa nebhande. Ngakutakuta ngimkhumula, uyabona yena uyafuna kodwa unokungabaza. Ngeshwa ke, wathi ekhumula ibhulukwe, ngathuswa isbumbu ngavele ngachamela phezu kwaso ngingakalfaki. Ngisaphatheke kabi nanamhlanje and sengimdala ke noko ukuthi ngsengahlangana ne vagina…..

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Okubuhlungu ukuthi wabuya kime esevuliwe, saqhubeka kepha sathandana yize ngazi ukuthi ungijolelile.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.